İnanmamak

İnanmamak, izahtan âciz kaldığımız her hadiseyi hurafe sayan bir hurafedir.

Yanlızız. s.250 Peyami SAFA