Sektörde araştırmalara hız verilmelidir. Tesislerde verim arttırıcı çalışmaların öncelikle yapılması sağlanmalıdır. Türkiye’de sülfürlü bakır cevherleri, bünyelerinde Co, Au, Ag, Zn, Pb, vb. önemli elementleri de içermektedir.

Cevherlerdeki Zn ve Pb eğer ekonomik tenörde iseler, flotasyonla zenginleştirme sırasında ayrı ayrı konsantreler halinde elde edilebilirler (Rize-çayeli ve Siirt-Madenköy).

Cevherlerdeki Co, Au ve Ag’e gelince, bu elementler bünyesinde bulundukları mineral ve tane boyutuna bağlı olarak, flotasyon sırasında bakır ve pirit konsantresinde belirli oranlarda dağılmaktadırlar. Bilindiği gibi, bakır konsantresindeki Au ve Ag izabe sırasında blister bakırda, Co ise konverter curuflarında kalmaktadır. Blister bakırdaki Au ve Ag rafinasyon sırasında anot çamurlarında toplanmakta ve bu çamurların değerlendirilmesi sırasında kazanılmaktadır.

Pirit konsantrelerindeki Au, Ag ve Co, sülfürik asit eldesi için piritlerin kavrulmasından sonra geri kalan küllerde toplanmaktadır.

Bakır cevherlerindeki (Co, Au, Ag, Ni, In, Ge gibi) yan ürünler tümüyle kazandırılmalı, anot çamurlarını Türkiye’de işleyecek tesisler kurulmalıdır. Yeni bakır projelerinde yan ürünlerin kazanılması da göz önöne alınmalıdır.

Türkiyede iki tane var Co üretim lisansı olan. Onlar da üretmde değiller.

Ödevim -> Kobalt Liçi Ödevim

Cu izabesi Bakır İzabesi