1. Gazozların içinde sıcakta kaçıp giden nedir?

A)   Azot di oksit           B) Karbon di oksit                   C) Karbon monoksit               D) Klor asidi

  1. Su kaç derece gaz haline geçer?

A)     80 °C         B) 100 °C         C) Her sıcaklıkta                     D) Suyun şartlara göre değişir

  1. Durgun su kenarında yassı taş sektirirken taşın batmamasını sağlayan su yüzeyindeki olayın adı nedir?

A)     Kohezyon kuvveti             B)Adhezyon kuvveti    C) Yüzey gerilimi        D) Yüzey filmi

  1. Aspirinin hangi ağacın kabuklarından yapılır?

A)     Söğüt         B) Köknar        C) Kavak          D) Meşe

  1. Bileşiklerin en küçük yapıtaşına ne ad verilir?

A)     Tanecik     B) Parçacık     C) Atom          D) Molekül

  1. Elementlerin en küçük yapıtaşına ne ad verilir?

A)     Atom         B) Tanecik       C) Molekül      D) Alaşım