Özellikle Platin Grubu Metallerinin (PGM) klor iyonu içeren sulu çözeltilerdeki türlenmelerini incelemek amacıyla başlattığım literatür taramaları sonucunda. Konu ile ilgili uğraşacak arkadaşlara türkçe kaynak olması bakımından yararlı olacağını düşüneren bir kaç link ve bir kaç bilgi vermek isedim.

Aşağıdaki linklerde çeşitli yazılımlar mevcut. Bunların bazıları ücretli bazıları ise ücretsiz. Benim denemelerin sıraında en çok yararlandığın programlar, Visual MINTEQ ve  Hydra&Medusa programları oldu.

Aşağıda ufak bir liste bulunuyor. Sorulara açığım…

Liste

Bakınız:

Örnek bir türlenme grafiği