Bileşiklerinin elektrolizi ile veya Zn ile indirgenmesi ile elde edilen teknesyum’u ilk defa bi genel kimya kitabında duymuş oldum. Varlığı ile yokluğu arasında bir fark var mı benim için bilemiyorum.

Bir de yine VII B de Manganezin grubunda Teknesyumun hemen altında bulunan Renyum, bileşiklerinin yüksek sıcaklıkta H2 ile indirgenmesi ile elde edilen parlak bir metal imiş. Ayrıca yükseltgen olmayan asitlerden etkilenmiyormuş.

Renyum, bazik Re2O3, amfoter ReO2 ve asidik ReO3 ve Re2O7 oksitlerini oluşturması bakımından manganeze benzer. Re2O7, suda perrik asit, HReO4 vermek üzere çözünür. Perrenatlar, permanganatlara göre daha zayıf yükseltgendirler.

Teknesyun bileşikleri, renyum bileşiklerine benzer.