Şunun için etiket arşivi: tayin

Formaldehit Tayini

Formaldehit suda kolaylıkla çözünür. Formaldehit ihtiva eden bir çözelti, miktarı belli bir NaHS03 ile muamele edilir ve şiddetle çalkalanırsa, bir süre sonra, HCHO + HSO3– <–> H2COHS03– formaldehit bisülfit katılma ürünü ayrılır. Katılma esnasında ortam, ya nötral veya çok zayıf asitli olmalıdır. Bundan sonra geri kalan HS03–, iyot çözeltisiyle nişasta yanında titre edilir. Ortama konan […]