Yazılar

A Sınıfı Polimer dergileri

Tübitak UBYT programı kapsamında Institute for Scientific Information (ISI) tarafından yapılan konu sınıflandırmaları kapsamında, 5 yıllık etki faktörleri göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre ilk %25 lik dilime giren “Polymer Science” konulu dergiler aşağıda. Biraz ingilizce biraz türkçe… idare edin artık :) Listeleme sırasında bir mantık güttüğümü söylemem. Ama 1. dergiyi severim :) Bütün araştırmacıların […]

4. Modifiye Fenolik Reçineler

Rosin bir doğal reçinedir. Abietik asit ve onun çift bağlı zomerlerini ana kompanent olarak içerir. Resoller, bu reçinelerin doymamış merkezleri ile reaksiyona girer ve bu reçinenin asitleri polikarboksilik asitlere metilen köprüleri ile dönüşür.

2. Fenolik Reçinelerin Sınıflandırılması

1.Sınıflandırma Fenolik reçineler fenol ve aldehitin polikondensasyonu ürünleridir.DIN 16  916 (ISO 10082) tanımlamaya, farklı hal ve durumlarını ve özelliklerini tanımlamaya çalışıştır. Para ve orto durumlarındaki halka hidrozenleri hidroksil grubuna bağlı olarak formaldehitle reaksiyon verebilir. Ve böylece 3 boyutlu bir ağlaşma meydana gelir. Eğer bu üç pozisyondan en azından bir tanesi hidrojenden başka çekici bir sübstitüent […]

Bu da benim reçinelerim

Bir fenolik reçine olan Pyrogallol – Formaldehit Reçisenelerimi Azot Atmosferinde Üretirken…