Şunun için etiket arşivi: kompleks

Metal-kompleks boyar maddeler

Metal-kompleks boyar maddeler, metallerle kompleks oluşturabilecek molekül yapısına sahiptir. Üretim sırasında genellikle krom katyonu kullanılarak kompleks bileşik haline getirilir. Boyar madde molekülüne metal katyonunun eklenmesi, molekülün büyümesine, suda çözünürlüğünün azalmasına ve bunun sonucu olarak da yıkama ve ışık haslıklarının yükselmesine sebep olur. Metal kompleks boyar maddeler, doğal protein lifleri ile poliamid liflerinin boyanmasında kullanılır [19]. […]