Yazılar

3.Novalak ve Resoller

Fenol formaldehit reçineleri ile ilgili çeviri çalışmamın üçüncü bölümünde sınıflandırmaya paylaşmak istiyorum.

Fenolik Reçineler

İlk sentetik reçine ve plastikler fenolün aldehitle çoklu kondensasyonu ile ilde edilmiştir. 1872 yılında Von Bayer, fenol ve aldehitin ilk olarak reaksiyon verdiğinden bahsetmiştir. Böylece ilk reçine bu şekilde üretilmesine rağmen, endüstriyel ve bilimsel manada ilgi odağı olmamıştır. Fenol reçinesinin kondensasyonu endüstride, 1902 yılında Blumer tarafından “novolak” üretimi için kullanılmıştır. Bu üretimde kullanım alanı yüzey […]

Formaldehit Tayini

Formaldehit suda kolaylıkla çözünür. Formaldehit ihtiva eden bir çözelti, miktarı belli bir NaHS03 ile muamele edilir ve şiddetle çalkalanırsa, bir süre sonra, HCHO + HSO3– <–> H2COHS03– formaldehit bisülfit katılma ürünü ayrılır. Katılma esnasında ortam, ya nötral veya çok zayıf asitli olmalıdır. Bundan sonra geri kalan HS03–, iyot çözeltisiyle nişasta yanında titre edilir. Ortama konan […]

Bu da benim reçinelerim

Bir fenolik reçine olan Pyrogallol – Formaldehit Reçisenelerimi Azot Atmosferinde Üretirken…