Şunun için etiket arşivi: Fenolik Reçinerler

Fenolik Reçine Üretimi

Fenolik reçinelerin üretilmesi farklı adımlar içerir. Sübstitüsyon ve kondensasyon reasksiyonları (fenol ve formaldehit arasındaki) zamana ve mekâna göre farklılıklar göstermiştir. Aynı zamanda, farklı katalizörlere göre de farklılık gösterir. Aslında, hidroksimetil grupları veya Fenolik hidroksil grupları esterifikasyona uğrayabilir ve doymamış bileşimlerle reaksiyon verebilir. Reçine, distile edilmek suretiyle, konsantre çözelti verecek şekilde veya katı reçine elde edecek […]

6. Fenolik Reçinelerde Kullanılan Maddeler

6.1.Katalizörler Novalak üretimindeki kondensasyona asidin katalitik etkisi, aslında hidrojen iyonu konsantrasyonunun bir ürünüdür. Anyonun doğası daha az önemlidir, fakat, olabilecek yan reasiyon durumlarında dikkate alınmalıdır ( sülfonasyon, ester oluşumu gibi). Ayrıca mineral asitleri, ogzalik asit sık sık kullanılır. 180 oC’nin üzerindeki ısılarda bozunurlar ve bu da katalizörden bağımsımsız novalak üretimine sebeptir. Bazlar veya zayıf asit […]

5. Fenolik Reçinelerin Fiziksel Özellikleri

Fenolik reçineler sarıdan kahverengiye kadar uzanan keskin renklere sahiptir. Saklama ve işleme sonucunda rengi solmaya başlar. Renklenme Fenolik reçinelerin para alkil bağlanmış halinde sadece daha az olur. Karakteristik UV absorpsiyonu pikleri, 254 nm’den 280nm’ye doğru uzanır. Çapraz bağlanmamış Fenolik reçineler, ticari olarak, çözelti halinde ve katı halde bulunabilirler. Özel uygulamalar için, örneğin termosetlerde polikondensasyon reçine […]

4. Modifiye Fenolik Reçineler

Rosin bir doğal reçinedir. Abietik asit ve onun çift bağlı zomerlerini ana kompanent olarak içerir. Resoller, bu reçinelerin doymamış merkezleri ile reaksiyona girer ve bu reçinenin asitleri polikarboksilik asitlere metilen köprüleri ile dönüşür.