Şunun için etiket arşivi: boyarmadde

Boyar Maddelerin Sınıflandırılması

Boyar maddeler ya kimyasal yapılarına veya boyama özelliklerine göre sınıflandırılırlar. Bu iki sınıflandırma şekli arasında çok az ilişki vardır.  Misal olarak kimyasal yapı bakımından büyük bir grubu meydana getiren azo boyar maddeleri, boyama özelliklerine göre yapılan sınıflamada her grupta yer alır [20].                     Kaynaklar: [20] ÖZCAN, […]

Renk Teorileri

1857 yılına kadar Tekstil Endüstrisinde doğal boyarmaddeler kullanılıyordu. Bu tarihte Perkin tarafından mauveine boyarmaddesi sentetik olarak elde edildi. Bu sentezle birlikte boyarmaddelerin konstitüsyonları hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Aynı yıllarda fizik bilginleri de ışığın yapısı, absorpsiyon, yansıma gibi özellikleri ile ilgileniyorlardı. Her iki alandaki araştırmalar bugün de devam etmekte ve araştırmaların temelini renk ve konstitüsyon arasındaki […]