Şunun için etiket arşivi: boyar madde

Azoik boyar maddeler

Yapılarında azo grubu olduğu için azoik boyar maddeler adı verilen bu sınıfa, naftol boyar maddeleri veya inkişaf (geliştirme) boyar maddeleri de denilmektedir [19]. Bu boyar madde karakterinde olmayan ve suda çözünen bir diazonyum tuzu ile bir beta-naftol türevinin elyaf üzerinde reaksiyona sokulmasıyla elde edilir. Bu bileşik suda çözünmez. Bu boyar maddeler başlıca; pamuk, kısmen de […]

Metal-kompleks boyar maddeler

Metal-kompleks boyar maddeler, metallerle kompleks oluşturabilecek molekül yapısına sahiptir. Üretim sırasında genellikle krom katyonu kullanılarak kompleks bileşik haline getirilir. Boyar madde molekülüne metal katyonunun eklenmesi, molekülün büyümesine, suda çözünürlüğünün azalmasına ve bunun sonucu olarak da yıkama ve ışık haslıklarının yükselmesine sebep olur. Metal kompleks boyar maddeler, doğal protein lifleri ile poliamid liflerinin boyanmasında kullanılır [19]. […]

Krom boyar maddeler

Asit mordan boyar maddeleri olarak da adlandırılan bu grup, yün ve poliamid elyaf boyanmasında kullanılır [17]. Kaynak: [17] Türkiye Gazetesi Rehber Ansiklopedisi, Cilt 3, İhlas matbaacılık Gazetecilik ve Sağlık Hizmetleri A.Ş., s. 72-75.

Direkt boyar maddeler

Direkt boyar maddeler, selülozik elyafa karşı mükemmel olan substantivitelerinden ötürü, substantif boyar maddeler olarak da bilinir [19]. Bunlar genellikle sülfonik asitlerin, bazen de karboksilli asitlerin  sodyum tuzlarıdır.  Yani renkli kısmı oluşturan iyon anyon şeklindedir. Pek çoğu yapı bakımından azo boyar maddeleri grubuna girer. Selülozik elyafa doğrudan doğruya bağlanabilir [22]. Direkt boyar maddeler, ucuzlukları, boyama işlemlerinin […]