Şunun için etiket arşivi: Baz

Bazik boyar maddeler

Çözelti içinde molekülünün renkli kısmı pozitif yüklü iyon haline geçtiği için bu maddelere katyonik boyar maddeler de denir [21]. Bazik boyar maddeler organik boyaların genellikle hidroklorürleri şeklinde bulunur. Baz halinde iken gıdaların, mumların, ayakkabı cilalarının renklendirilmesinde kullanılır [27]. Bazik boyar maddelerin en karakteristik özellikleri parlaklıkları ve renk şiddetleridir. Yün, ipek ve pamuk üzerinde ışığa ve […]

Sert Yumuşak Asit-Baz Teorisi – Pearson

1968 yılında Pearson’nın ortaya attığı bu asit-baz teoarisinde “Sert asitler, sert bazları; yumuşak asitler, yumuşak bazları tecih eder” cümlesi ile özetlenebilecek bir sav ileri sürmüş ve bir çok alanda da çok itibar görmüştür (1). Fazla derine dalmadan teorinin asit ve baz sınıflandırmasını tablo halinde verelim.

Sert Yumuşak Atomlarla ilgili kısa bilgi notu

Sert Atomlar: Küçük atomlar ve iyonlar, polarizlenme küçük, HOMO-LUMO enerji farkı büyük Yumuşak atomlar: Büyük atomlar ve iyonlar, polarizleme büyük, HOMO-LUMO enerji farkı küçük