Şunun için etiket arşivi: azit

BrN3‘ün ilk krital yapısı

Kovalent azitler 100 yıldan beri incelenmekte. Örneğin hidrozoik asit (HN3)  1890 yılında Curtius tarafından ilk defa sentezlendi. HN3‘ü gözardı edersek halojen azitleri (XN3, burada X = F, Cl, Br, I oluyor) en basit en basit azitler olarak sınıflandırılabilir. Günümüze kadar bunlardan sadece IN3, tek kristal X ışını kırınımı ile yapısal olarak karakterize edilmişti. Tek krital halinde […]