Şunun için etiket arşivi: adsorption

Langmuir & Michaelis-Menten Eşitliklerinin Doğrusal Bağlanım(Lineer Regrasyon) Tarihi

Langmuir eşitliğini çözmekteki amaç, Langmuir eşitliğine en uygun KL ve aL değerlerini bulmaktır ve parabolik eşitliğinden elde edilen verilerle deneysel verilerin uyumsuzluğunu minumum değerde elde edebilmektir. Birçok çözümleme metodu bulunmakla birlikte, bilgisayar olmaksızın en uygun metod, parabolik eşitliği lineer forma çevirmektir. Bu aynı zamanda doğrusal regrasyon tekniği ile çözümleme demektir. Langmuir 1918 yılında, Langmuir doğrusal […]

Multisite proton adsorption modeling at the solid/solution interface of (hydr)oxides: A new approach

Peh peh peh! Sene 1989 amcalar yazmışlar ama yeniliği kalmış mı bilmem. Aradığım başlığın bu olduğunu bulabilmek için arama kelime(soru)larını hep değiştirdim ama nehrin öbür yanında imiş aradıklarımız…