Sığınak

Rasim ÖZDENÖREN. Yeniden İnanmak.İçlerindeki ukde, durmadan kemirmektedir kendilerini. İçlerinde ve çevrelerinde yalnız kendi icatları olan putları görmektedirler. Putları insandır, bir vehimdir, saptırılmış bir dindir, bazan bir taştan mezar içinde, sarı benizli bir ölüdür. Bir yardım için çırpınırlar. Oraya buraya koşuşup dururlar. Ama, başlarını her vurdukları yerden, bir olumsuz ses yankılanır sadece, veya kör bir sessizlik. Boyuna tükenirler, eşyaya yönelirler, onu da tüketmek için. Kendi içlerinde bulamadıkları şeyi, eşyada bulma vehmi içindedirler. Bu yüzden, eşya, bir nihaî amaç, bir sığınak görüntüsüne bürünmüştür onlar için. Tüketim amacıyla yapılan bu eşya üretimi vetiresinde, insan, eşyayı fethetmez, ona teslim olur. Baksanız, eşyaya köledirler. Bu köleliği kışkırtıcı, körükleyici bir örgüt oluşmuştur çevrelerinde. Her gün yeni bir mal sürülür piyasaya. Her yeni mal yeni bir puttur bu insan için. Ama eşya, sahip olunduğu anda, amaç olmaktan çıkar. Bu, üzerlerine, iltica ettikleri sığmağın çöküşüdür. Bütün sığınakları, böyle, tek tek çökecektir üzerlerine. Ama onlar, doymak ve uslanmak nedir bilmezler. Çılgın bir açgözlülük içindedirler. Herkesin gözü, bir ötekinin sahip olduğu şey üzerindedir. İçlerindeki o unmaz ukde, bir türlü yatıştırılamaz. Giriştikleri ülkü avcılığı, kendilerini, büsbütün harap eder. Ne kendilerinden memnundurlar, ne putlarından. Durmadan büyüyen bir huzursuzluk içindedirler. Gide gide, eşyada konformizm arama kısır döngüsü içine girmişlerdir. Üstelik bu kısır döngü, bir bataklık halinde, çabaladıkça, kendilerini dibe çökerten bir belâdır. Bunu bilmezler. Çünkü kördürler, sağırdırlar, yürekleri mühürlüdür. Umut¬tur diye sarıldıkları her çare, kendilerini yeni açmazlara götürür. Ülkü diye bağlandıkları her fikir, her yöntem, bir ötekini yalanlayan, bir ötekiyle çatışan birer ecinni izdüşümüdür yüreklerinde. Bir huzur, bir ferahlık yoktur bu insan için. Kendisiyle ve çevresiyle, sürekli çatışma halindedir.

Kaynak: Rasim ÖZDENÖREN. Yeniden İnanmak. Bütün Eserleri:14. İz Yayıncılık. 4. Baskı. İstanbul,1999.