Rengin Anlamı

Çevremizdeki elektromagnetik dalgalar 10-15m dalga boyundaki kozmik ışınlardan 104m dalga boylu radyo dalgalarına kadar değişik boyutlarda bulunur.

Işık denilen gözümüzle algıladığımız elektromagnetik dalga bölgesi çok dar bir alandır. Gözümüzün duyarlı olduğu bölge 400-750nm’lik dalga boyuna sahiptir. Bunların dışındaki 800nm ile 103nm arasındaki bölgeye ise morötesi denir. Güneşten gelen ışınlar, görünen ışınlar yanında morötesi ışınları da kapsar.

Gözümüzün duyarlılığı, spektrumdaki sarımsı yeşil renge tekabül eden 556nm dalga boylu ışıklara karşı en yüksek değerdedir. Buna karşılık morötesi ve kızılardı ışınlarda duyarlık sıfırdır. Gözümüzün etrafımızdaki değişik cisimleri farklı renklerde görmesinin sebebine gelince, cisimlerin üzerine düşen beyaz ışığın belli bir kısmını absorplayıp diğerini yansıtmasıdır. Beyaz ışıktan absorplandıktan sonra yansıyarak göze gelen ışığın dalga boyu cismin rengini belirler. Eğer, bir cisim üzerine düşen ışığın tamamını yansıtıyorsa göze beyaz olarak görünür. Buna karşılık cisim, gelen ışığın tamamını absorplayıp hiç yansıma yapmıyorsa siyah renklidir. Cisim, üzerine düşen beyaz ışıktan, belli dalga boyundaki bazı ışık veya ışıkları absorpluyorsa, beyaz ışıktan geri kalanları yansır ve bu yansıyan ışıkların dalga boyuna bağlı olan bir renkte görülür. Spektrumda belli dalga boyuna sahip öyle renkler vardır ki bu dalga boyundaki ışıkları birbiri ile karıştırdığımızda beyaz ışık elde edilir. Bu ranklere komplementer (tamamlatıcı) renkadı verilir. Örneğin mavi ışık ile sarı ışık komplementerdir. Beyaz ışıktan sarı absorplanırsa mavi görünür. Cismin beyaz ışıktan absorpladığı ışığın dalga boyu ile cismin görünen rengi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 5.1. Cismin beyaz ışıktan absorpladığı ışığın dalga boyu ile cismin görünen rengi

Absorpladığı ışığınDalga boyu (nm) Absorplanan renk Cismin rengi
400-435nm Mor Yeşilimsi sarı
435-480nm Mavi Sarı
480-490nm Yeşilimsi mavi Turuncu
490-500nm Mavimsi yeşil Kırmızı
500-560nm Yeşil Magenta
560-580nm Sarımsı yeşil Mor
580-595nm Sarı Mavi
595-605nm Turuncu Yeşilimsi mavi
605-750nm kırmızı Mavimsi yeşil ve yeşil