Pekiştirceçler

Üstün Dökmen, Küçük Şeyler
Çocuğun yaşı büyüdükçe, dışarıdan verilen geribildirimlerin / pekiştireçlerin yerini iç kaynaklı aferinler almalıdır. Örneğin bir genç, birileri ona “aferin” dediği için değil, başarmaktan haz duyduğu için çalışmalıdır. Ancak çocuklar büyüdüklerinde, dışarıdan verilen aferinler, azalarak da olsa devam etmelidir. Yetişkinlerin de, ara ara da olsa aferine’e ihtiyaçları vardır.

Üstün Dökmen, Küçük Şeyler, 3. baskı, s117, Şubat 2005,Sistem Yayıncılık.)