MINTEQA: “Minimization of Total Equilibrium Activity”  ifadesinin kısaltılmasıdır. Karmaşık sulu çözeltilerdeki denge durumlarını aydınlatmada kullanılır. Bilgisayar tabanlı kimyasal denge modelleme sisteminin adıdır.

Bu model ile çalışan benzer isimlerde belli başlı iki program nette kısa bir araştırma sonucu bulunabilir. Birincisi US EPA’nın dos versiyonu sitesinde yayınlanan MINTEQA2 ve Visual MINTEQ. Visual MINTEQ, EPA’nın programına ek başka özellkler de içermekte. Bu iki program arasında bir karşılaştırma yapmak istersek:

 • Visual MINTEQ seyreltmenin ve verilen bileşime eklenen titrantın eklenmesinin çözeltiye etkisini hesaplayabilir.
 • Beş farklı yüzey kompleksi modeli verilen formda içeriri. Temel Stern ve üÇ Tabaka modeli dahil olmak üzere.
 • Farklı yüzeylerde, farklı yüzey kompleks oluşumu modelleri kullanılabilir.
 • Referans yüzey bileşeninin yükü, 0(sıfır)’dan farklı seçeneklerde de seçebiliyoruz. Tek-pK modellerinde, yük genellikle -0,5’tir.
 • Yüzey silindirik veya küresel geometride seçilebilir.
 • Düzeltilmiş yük bölgeleri, sürekli yüklü yüzeylerde iyon değişimi hesaplamaları için tanımlanabilir.
 • Doğal organik malzemelerde kompleks oluşumu, state-of-the-art modelleri ile simüle edilebilir (SHM,NICA-Donnan).
 • Her yüzey en fazla iki tür kordinasyon kısmına sahip olabilir, ve buna ek olarak birisi yüksek afinteli ve diğeri de değişmez kısım olarak seçilebilir.
 • Visual MINTEQ yüklü yüzeydeki difüz tabaka katmanı içindeki zıt iyon yığılmalarını hesaplayabilir.
 • Microsoft Excel ile verilerin alışverişini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir arayüz.

Kaynak:

 1. http://chemistry.gmu.edu
 2. Görsel MINTEQ
 3. Allison Geoscience Consultants’ın MINTEQA2’ı
 4. US EPA’nınkisi
 5. www.colorado.edu