Metal-kompleks boyar maddeler, metallerle kompleks oluşturabilecek molekül yapısına sahiptir. Üretim sırasında genellikle krom katyonu kullanılarak kompleks bileşik haline getirilir. Boyar madde molekülüne metal katyonunun eklenmesi, molekülün büyümesine, suda çözünürlüğünün azalmasına ve bunun sonucu olarak da yıkama ve ışık haslıklarının yükselmesine sebep olur.

Metal kompleks boyar maddeler, doğal protein lifleri ile poliamid liflerinin boyanmasında kullanılır [19].

Kaynak:

[19] BAŞER, İ., ‘’Tekstil Teknolojisi’’, Marmara Üniversitesi Yayın No: 634, Teknik Eğitim Fakültesi Yayın No: 13, İstanbul, 1988.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.