MEB 2010-2014 Starejik Planı

Milli Eğitim Bakanlığı 2010-2014 Stratejik planını açıkladı. İlgili plana şu adresten ulaşabilirsiniz. Bakanlığın hedeflerini, geleceğe dönük gitmek istediği yeri yönü ve bu yolda karşılaşabilecek sorunları tesbit ettiği belgede, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, özel eğitim ve özel öğretim ve rehberlik ile ilgili başlıkların dışında Hayat boyu öğrenme ve Bilgi Toplumu, Uluslararası ilişkiler ve AB uyum gibi Temaları da içermekte.

Ortaöğretim ile ilgili altını çizmek gereken satırlar var:

Stratejik Amaç–3
Ortaöğretimde, cinsiyet ve bölgesel farklılıkları giderici
bir biçimde okullaşma oranını AB düzeyine çıkarmak;
öğrencileri esnek bir yapı içinde, ilgi ve yetenekleri
doğrultusunda, ortak bir genel kültür verilerek üst öğ-
renime ve geleceğe hazırlamak.(s.96)

Bu amacı gerçekleştirmek için bakanlığın koyduğu hedefler arasında,

Stratejik Hedef 3.2: Ortaöğretimde eğitim-öğretim sürecinde
ilişiği kesilen-okulu terk eden öğrencilerin diğer öğrencilere
oranını 2014 yılı sonuna kadar % 5’in altına düşürmek.
PG 3.2.1. Ortaöğrenimde mezun olan öğrenci sayısının
ilköğretimden ortaöğretime geçiş yapan öğrenci
sayısına oranı
PG 3.2.2. Okulu terk eden-ilişiği kesilen öğrencilerin
sınıflara göre oranı
PG 3.2.3. Okulu terk eden-ilişiği kesilen öğrencilerin
illere göre dağılım oranı

Stratejik Hedef 3.3: Ortaöğretimde öğrencilerimizin okul başarılarını
arttırmak üzere sınıf geçme oranlarını plan dönemi sonuna
kadar % 96’ya çıkarmak.
PG 3.3.1. Ortaöğretimde sınıf geçme oranları

Stratejik Hedef 3.6: Eğitimde kademeler arası geçişteki kayıpları
en aza indirmek için ilköğretimden ortaöğretime geçişte
% 85 olan ülke oranını 2014 yılı sonuna kadar % 95’in üzerine
çıkarmak.
PG 3.6.1. İlköğretimden ortaöğretime geçiş oranı

stratejik hedeflerini koymuş bulunuyor. Bunun anlamını eğtime yansımalarını önemsediğim için burada paylaşmak istedim. Bu hedefleri gerçekleştirmeye çalışırken sayısal verilerle sadece yola çıkılmadığını düşünmek isteyere bu hedeflerin tartışmalı olduğunu belirtmek istiyorum.

Son olarak MEB camiasına stratejik planımız hayırlı olsun.