Kubelka-Munk Fonksiyonu

The Kubelka-Munk teorisi genel olara Yayılmış yansıma spektrası (DRIFTS) tekniği ile alınmış zayıf ışık absorpsiyonu yapan numunelerin IR deseni için kullanılır. Yansıma ile konsantrasyon arasındaki bağıntıyı verir. IR ışık demetini absorplayan bir numunenin konsantrasyonu aşağıdaki Kubelka Munk formülü ifadesi ile belirlenir:

F (R)= (1-R)2/2R=k/s=Ac/s

Burada,
R = Yansıma
k = Absorpsiyon katsayısı
s = Saçılma sabiti
c = Absorplanan numunenin konsantrasyonu
A = absorbance olarak ifadede yerini alır.