1. Ünite: Elementler Kimyası Hakkında

Yeni 12. Sınıf müfredatı ile ilgili dikkatimi çeken noktaları paylaştığım bir yazı kaleme almak isteim. Müfredatın uygulanmaya başlamısının üzerinden yaklaşık 2 ay geçti. Tavsiye edilen zaman analizi aşağıdaki gibi.

12. SINIF (Haftada 3 Ders Saati) ÜNİTELERİ VE ÖNERİLEN SÜRELER
ÜNİTE NUMARASI ÜNİTE İSMİ

SÜRE/DERS SAATİ*

YÜZDE ORAN (zaman bakımından)

1 ELEMENTLER KİMYASI

30

27,8

2 ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ

24

22,2

3 ORGANİK REAKSİYONLAR

24

22,2

4 ORGANİK BİLEŞİK SINIFLARI

30

27,8

Toplam

108

100,0

“* Üniteler için verilen ders saatleri öğretmen tarafından şartlara göre ±%20 oranında değiştirilerek uygulanabilir.” denilmekte.

Yaklaşık olarak 1. Üniteyi bitirmiş olduğumuz bu dönemde, müfredatın güncellenmiş bu konuları arasında heyecan verici değişikler görmekteyim. Aynı zamanda fazlaca sözel bir anlatım içeren konular, güncel uygulamalarla birleştirilmiş içerik ile biraz renklenmiş görünmekte.

1. Ünitenin kavram haritası oldukça ilginç kavramları birarada içermekte:
• Büyük patlama
• Hafif element
• Ağır element
• Elementlerin bolluk oranı
• Mineral
• Cevher
• Zenginleştirme
• Kavurma
• Karbon ile indirgeme
• Hidrojen ile indirgeme
• Aktif metal ile İndirgeme
• Elektroliz
• Heterojen alaşım
• Homojen alaşım
• Yer değiştirme tipi alaşım
• Örgü boşluğu tipi alaşım
• Metaller arası bileşik tipi alaşım
• Alkali metal
• Toprak alkali metal
• Allotrop
• Nanoteknoloji
• Nanotüp
• Doplama
• Diyot
• Transistör
• Yarı iletken
• Asit anhidriti
• Gübre
• Ligand
• Oksit
• Peroksit
• Süperoksit
• Asidik oksit
• Bazik oksit
• Nötral oksit
• Amfoter oksit
• Kontak yöntemi
• Petrol rafinasyonu
• Halojen
• Bessemer yöntemi
• Mordan etkisi

Elementlerinin oluşumunun, evrenin oluşumu ile ilişkilendirilerek yarım kalan bu noktanında da ünitenin başında verilmiş olması beğendiğim noktalardan birtanesi oldu. Elementlerin nasıl elde edildiği ile ilgili gelen ikinci bölüm de matalürjinin temel yöntemlerine genel bir giriş gibi olmuş. Daha önce eksik veya üstünkörü bir cümlenin konusu olarak geçmekte idi. Alaşımların konu edildiği 3. bölüm ise doğrunu söylemek gerekirse beklediğimden de ayrıntılı ve güncel bilgiler içermekte. Katı halde olan bağlanmalara ve kristal örgüsü içindeki düzenliliklere ve boşluklara giren diğer elementlere uzunca yer ayrılan güzel bir bölüm olmuş. Şarh edilebilir piller konusunu ve hidrojen depolama ile ilgili güncel çalışmaları çağrıştırdı bende. 4. Bölüm sadece hidrojene atfedilmiş. 5. bölümden sonra belki de klasik anorganik kimya konularının bir özeti var gibi.

Her ne kadar 100 sayfalık uzun bir anlatım olsa da kitabın birinci ünitesi güzel hazırlanmış görünmekte. Belki kitapda etkinlikler ve bölüm sonu çalışmaları arttırılmalı. Çünkü bu konuda çok da bir şey yapılmamış gibi. Sadece ünite sonu değerlendirme çalışmaları mevcut.

12. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programını Haftada 2 Ve 3 Ders Saatine Göre Düzenleyen Komisyon Üyeleriine bir göz atarsak:

Bu üyelerden Prof. Dr. Hamza YILMAZ Anorganik Kimya Anabilimdalında olmasın sebebiyle üniteye katkısının önemli olduğunu düşünüyorum. Prof. Dr. İzzet TOR hocamız ise İstanbul Üniversitesinde Analitik Kimya Anabilim dalı ağarlıklı çalışmaları olan değerli bir diğer hocamız. Prof. Dr. Bahri ÜLKÜSEVEN hocamız da, Anorganik Kimya Anabilimdalında olması sebebiyle üniteye katkısı önemli bir diğer hocamız. Dr. Merih EGETalim Terbiye Kurulunda görevli. F. Zerrin GÖRGÜNise Ankara  M.R.Uzel  Kimya   Meslek   Lisesi’inde Kimya Labaratuvarı Öğretmeni olarak görev yapmakta. Dr. Orhan ERCAN bey de şu an bir özel şirkette gözükmekle birlikte, çeşitli üniversitelerde çalışmış olduğu görülmekte.

Tüm bu ekip dikkate alındığında önümüzdeki senelerde gelen eleştirilerle müfredatımız daha da uygulanabilir bir müfredat olacak gibi görünmekte. Kanattimce bu ünitenin biraz daha küçültülmesi lazım.

2. Ünite: Organik Kimyaya Giriş Hakkında

Ünitedeki konu başlıkları,

1. Organik Bileşikler
2. Organik Bileşiklerin Formülleri
3. Hibritleşme ve Molekül Geometrisi
4. Organik Bileşiklerde Fonksiyonel Gruplar ve Adlandırma
5. Organik Bileşiklerde İzomerlik

şeklinde. Bu ünite eski müfredatta da yakın şekilde vardı. İçeriğinin güncellenmesi güzel olmuş.

3. Ünite: Organik Reaksiyonlar

Ünitedeki konu başlıkları,

1. Organik Redoks Tepkimeleri
2. Yer Değiştirme (Sübstitüsyon) Tepkimeleri
3. Katılma Tepkimeleri
4. Ayrılma (Eliminasyon) Tepkimeleri
5. Kondenzasyon Tepkimeleri

Ayrı ve yeni bir ünite olarak sınıflandırmaya geçilmeden bu ünitenide müstaki olarak organik reaksiyonları bir sınıflandırmaya sokup işlemek yararlı olmuş. Dersi işlerken mekanizmalar özellikle karmaşılaştığında kendi içinde zor görünse de sene sonunda bu sınıflandırmanın öğrencinin zihin haritasında yararlı olduğu görülmekte.

4. Ünite: Organik Bileşik Sınıfları

Ünitedeki konu başlıkları,

1. Alkanlar
2. Alkenler
3. Alkinler
4. Alkoller
5. Eterler
6. Karbonil Bileşikleri
7. Karboksilik Asitler
8. Karboksilik Asit Türevleri
9. Aminler
10. Yaygın Benzen Türevleri

Klasik eski müfredata çok benzemesine rağmen içeriği güncel. Organik kimyanın ezbere dayalı yerleri olduğunu düşünen bir kimyacı olarak. Akılda kalıcı hikayelerle zenginleştirildiğini görmek ve hazırlanmasındaki özeni hissedebilmek güzel.

İzlenimlerimi burada sonlandırıyor, hazırlamam gereken sorularla tekrar uğraşıyorum. Belirtmek gerekir ki, ilk defa karşılaştığımdaki intibalarımı yazdığım bu satırlar, kendi içinde hatalar da içermekte. İlerleyen zamanlarda burada yazdıklarım benim de katılmadığım satırlar olabilir. Öğrencilere ve öğretmen arkadaşlarıma yeni 12. sınıf Kimya müfredatı hayırlı olsun.