Burada bulunan Listenin bir kısmı tarafıma ait değildir.

Yardım isteğinde bulunan öğrencilerimize:

 1. Kesinlikle ödevi sizin için hazırlayıcı değilim veya hazır bir ödevi burdan vermeyi doğru bulmuyorum. Sizlere vaktim dahilinde anahtar kelime ve en fazla link verebilirim. Ödevi hazırlamak sizin işiniz.
 2. Bulduğunuz kaynakları yorumlara yazmanız değil; link vermeniz yeterli. Böylece ne bulmuşsanız dahasına ben yardımcı olabilirim.
 3. Öte yandan, internet yegâne kaynak değildir. Yakın çevrenizdeki kütüphaneleri ve kimya ile ilgili insanları, kurumları araştırmanıza dahil edebilirsiniz.

ÖDEV KONULARI

türkçe kimya kaynakları

Öğrencinin bir konuda inceleme ve araştırma yaparak onunla ilgili hazırlayacağı ödev konuları aşağıda yazılmıştır. Bunlar öğrencinin sınıf ve seviyesi dikkate alınarak seçilmelidir.

Öğrenciye verilecek ödevler öğrencinin sosyal aktivitelerini artıracak, onu araştırmaya itecek türden seçilebilir. Öğrencinin özel alanları keşfedilmeye çalışılmalı ve uygun kimya ödev konuları üretilmeli ve verilmelidir.

Meselâ, kimya sanayi ile ilgili bir fabrika veya benzeri müesseseyi gezmek, ondan rapor hazırlama şeklinde olabilir. Veya Tarihe meraklı bir öğrneci için bir kimya tarihi ödevi gibi. Öğrenci hazırladığı bu raporu sınıfta arkadaşlarına takdim eder, sonra arkadaşlarının sorularına cevap verir. Hazırladığı rapora, sınıfta takdim şekline ve sorulara verdiği cevaplara göre öğrenci notunu alır. Bu tip hazırlanacak ödevlerde okulun bulunduğu ildeki kimya sanayi ile ilgili şeker fabrikaları, (pancar girişinden şeker üretimine kadar olan olayların işleyişi anlatılmalı.), petro-kimya tesisleri, alkol üretim fabrikaları, ilaç fabrikaları, boya fabrikaları, demir çelik tesisleri, sabun, deterjan fabrikaları, çamaşır suyu fabrikaları, tuz ruhu imalathaneleri, sirke üretim tesisleri, çukulata-büsküvi fabrikaları, tekstil fabrikalarında boyama ürünleri, yemek yağı üretim tesisleri, margarin üretim tesisleri yerler olabilir. Bu tip yerleri öğrencinin gezmesi ve görmesi, okuduğu dersin sanayide nasıl kullanıldığını öğrenmesi açısından faydalıdır. Aynı zamanda bu bilgilerle nasıl para kazandığını öğrenebilir. Böylece derse ilgisi artabilir.

1. Avogadro sayısının tayin yöntemlerinin araştırılması.

2. Nükleer enerjiden günümüzde istifade yollarının araştırılması.

3. Periyodik cetvelin tarihçesinin araştırılması.

4. Suların sertlik derecesi nasıl tespit edilir? Araştırınız.

5. Su arıtma tesislerinin incelenerek, klorlama işlemleri ve reaksiyonların gösterilmesi.

6. Hava kirliliğine sebep olan gazlar nelerdir? Zararlarını araştırınız.

7. Ozon tabakasına zararlı gazları ve ozonun azalmasının zararlarını, ekolojik dengeye etkisini araştırınız.

8. Suni yağmur oluşturmadaki kimyasal reaksiyonları araştırınız.

9. Kimya bilimine hizmet eden ilim adamlarının hayatlarının incelenmesi. (Dalton, Rutherford, Bohr, Lavoisier, Mendelyev….)

10. Ham petrolün ayrıştırılma metotları ve ürünlerin incelenmesi

11. Denizdeki dalgıçlarda vurgun olayı neden olur? Tedavisi nasıldır? Araştırınız.

12. Asit yağmurlarının toprak kimyasına etkilerini araştırınız. (12. Sınıflar için)

13. Asit yağmurlarının tarihi eserlere etkisini araştırınız. (12. Sınıflar için)

14. İnsan vücudunda bulunan tampon çözeltiler nelerdir? (12. Sınıflar için)

15. Kaplamacılık olayında elektroliz olayının kullanımını örneklerle inceleyiniz.

16. Fotoğraf ve röntgen atıklarından nasıl ayna yapılır. Araştırınız.

17. Seçimli çöktürmeyi inceleyerek sudaki metaller hangi metotlarla çöktürülür? Araştırınız.

18. Suların sertliğinin giderilmesi yollarını araştırınız.

19. Paslanma nedir? Paslanmadan korunmak için gerekli yöntemleri araştırınız.

20. Şarj edilebilir piller hangileridir?Şarj mekanizmasını araştırınız.

21. İndikatörler nedir? Nerelerde kullanılmaktadır? Araştırınız.

22. Aspirin laboratuvarda nasıl elde edilir? Araştırınız.

23. Tentürdiyot laboruatuvarda nasıl elde edilir? Araştırınız.

24. Şeker fabrikalarında şeker nasıl elde edilir? Araştırınız.

25. Endüstride çok kullanılan polimerlerin elde edilmesini ve kullanım alanlarını araştırınız. (Pet, teflon, orlon, PVC…)

26. Bölgenizde yetişen meyveler nelerdir? Bunların yapılarında hangi esterler vardır? Bu esterlerin özellikleri nelerdir?

27. İdrarda şeker tayini nasıl yapılır? Araştırınız.

28. İdrarda üre tayini nasıl yapılır? Araştırınız.

29. Boya sanayinde kullanılan boyar maddeleri nelerdir?

30. Gıda sanayinde kullanılan boyar maddeleri nelerdir?

31. Kimyasal silah olarak bilinen gazlar nelerdir? Özelliklerini

32. Tarımda kullanılan hormonlar nelerdir? Etkileri, fayda ve zararları nelerdir? Araştırınız.

33. Alkolün canlı organizma üzerine etkisini araştırınız.

34. Sıvı yağlardan margarin oluşturma hangi metotlarla yapılmaktadır araştırınız.

(Gıda kimyası kitaplarından, margarin üreticilerinin web sitelerinden vb. kaynaklardan bulunabilir.)

35. Vücudumuz elektrik akımını iletmektedir. Sebeplerini araştırınız.

36. Tabiatta bulunan elementlerle yapay elementlere örnekler veriniz. Bunlardan yapay elde edilen elementlerin elde metotlarını araştırınız.

37. Sigara dumanında hangi gazlar vardır? İnsan sağlığına etkilerini araştırınız.

38. Bağıl atom ağırlığı ilk defa kim tarafından nasıl tespit edilmiştir? Araştırınız.

39. Rastgele miktarda olarak demir ve kükürt elementleri karıştırılarak ısıtılıyor. Oluşan madde, artan madde ve reaksiyonla ilgili beklenebilecek sonuçlar nelerdir?

40. Suyun hayatımızdaki önemini anlatınız.

41. NŞA bir mol gazın neden 22,4 litre geldiğini araştırınız.

42. Ağır metallerin insan sağlığı üzerine etkileri ve zararlarını araştırınız. Muhtemel karşılaşılan reaksiyon denklemlerini yazınız.

43. Azot devrini araştırınız.

44. Karbon devrini araştırınız.

45. Yangın söndürmede kullanılan kimyasal maddeleri ve bunların yangına etkilerini araştırınız.

46. Betonun donması olayında karşılaşılan muhtemel kimyasal reaksiyonları araştırınız.

47. Radyoaktiviteden fosil yaşlarının hesaplanmasında nasıl yararlanılır? Araştırınız.

48. Kaya tuzundan rafine tuz nasıl elde edilir? Araştırınız.

49. Yemek tuzunda bulunan sodyum ve klordan başka hangi elementler vardır? Bunların tuza ilâve edilme sebeplerini araştırınız.

50. Elimizde HCl, NaOH ve NaCl olduğunu sandığımız bir çözelti vardır. Bunun hangisi olduğunu nasıl anlayabiliriz? Araştırınız.

51. Yeni kesilmiş bir elma parçası açığa bırakıldığında zamanla sararmaktadır. Sebeplerini ve bu olaydaki kimyasal reaksiyonları araştırınız.

52. Günlük hayatta kullandığımız asit ve bazlar nelerdir? Nerelerde kullanılmaktadır? Araştırınız.

53. Kimyasal reaksiyonlarda niçin çökelek oluşur? Sebeplerini araştırınız. (HCl ile NaOH çözeltisi karıştırıldığında çökme olmazken, HCl ile AgNO3 çözeltisi karıştırıldığında AgCl çökmektedir.)

54. Demir elementinin canlı vücudu için önemini araştırınız.

55. pH-pOH terimleri ne anlama gelir? Neden bu şekilde bir notasyona ihtiyaç duyulmuştur? Bu terimlerle asit ve bazın kuvvetliliği anlaşılır mı? Anlaşılmıyorsa bu terimlerde ifade edilmek istenen nedir?  Araştırınız.

56. Bazen basında çöp patlaması olayı duyulmaktadır. Bu olay nasıl gerçekleşir? Önlemleri nelerdir? Araştırınız. Basındaki haberlerden bir derleme yapıp zehirlenmeye uğrayanların hangi güvenlik önlemlerini ihlal ettiklerini inceleyeniz.

57. Selüloz ve nişastanın yapı formüllerinin aynı olmasına rağmen biri insan midesi tarafından kolayca sindirilirken diğeri sindirilemez. Bunun sebeplerini araştırınız.

58. Asetilen gazı nasıl elde edilir? Günlük hayatta nerelerde kullanılır? Araştırınız.

59. Niçin organik kimyada milyonlarca bileşik oluşurken, inorganik kimyada bu kadar bileşik oluşmamaktadır? Sebeplerini araştırınız.

60. Deterjanın ekolojiye etkilerini araştırınız.

61. Sıvı hâlden katı hale geçerken bütün maddelerin hacimleri azalır. Ama, su, buz haline geçerken hacmi artar. Bunun sebeplerini araştırınız. Canlılar için önemini belirtiniz.

62. Doğal gazda bulunan kimyasal bileşikler nelerdir? Yanma ürünlerini yazınız. Tehlikeleri ve önlemleri nelerdir? Araştırınız.

63. Sera etkisi nedir? Araştırınız. Fayda ve zararlarını belirtiniz.

64. Günlük hayatta kullandığımız kanser yapıcı organik bileşikler nelerdir? Araştırınız.

65. Kimya günü (veya haftası) ilan edilebilir mi? Örneğin, öğrenciye veya öğrencilere desek ki, “bu gün veya bu hafta kimya günü ilan ediyoruz. Bu hafta içerisinde sabah yatağınızdan kalkıp, akşam yatağınıza girinceye kadar kimyanın işgal ettiği veya etmediği alanları düşünelim ve bunları bir rapor haline getirelim.”

66. Cam nasıl elde edilir?

67. Diş çürümesinin kimyası.

68. Kimya bilimine hizmet etmiş Osmanlı Dönemi Kimyagerleri (Tarihe meraklılar için).

69. Kimya bilimine hizmet etmiş Türk Kimyagerler (Tarihe meraklılar için).

70. a. Atomda artı (+) ve eksi (-) yükler bulunmaktadır. Elektron ve proton nasıl oluyor da birbirini çekip birleşmeden atomun içinde bulunabiliyorlar?

b. Atom çekirdeğinde proton ve nötron bulunur. Protonlar (+) yüklüdür. Atomun ağırlığını oluşturan çekirdek küçük bir hacimdir. Bu küçük hacimde nasıl oluyor da (+) yükler bir arada bu kadar sıkışık bulunabiliyor? (Çünkü biz biliyoruz ki; aynı yüklü tanecikler birbirini iter…)

80. Simya’nın modern bilime kazandırdıkları: Bilgi birikimi ve Alet-edevâtlar. Bu çerçevede bir araştırma ödevi.

81. Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan ve her alanda uygulamaları olan nanteknoloji nedir? Ülkemizde bu konu ile ilgil çalışan araştırma merkezleri ve grupları. İlginç çalışmalarından örnekler. Karbon nanoyapılar ile ilgili genel bir bilgi. (kaynak olarak: Nanobilim ve Nanoteknoloji, Şakir ERKOÇ, Odtü Yayıncılık, 2. Baskı, Kasım 2007, Ankara. Ve internette, özellikle vikipedideki maddeler incelenebilir.)

82. G.D.O. Yani Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar. Önceleri gen mühendisliğinin özellikle tarım ürünleri konusunda vad ettiği, büyük gelişmeler sağlayarak dünyada açlığın giderilmesinde devrim yaratacağı müjdesi veren sonuçları. Günümüzde genetik mühendisliği, özellikle biyoteknoloji üniversitelerden özel şirketlere geçmiş ve bunlar büyük maddi kazanç getirecek başka çalışmalara yönelmiş durumda bulunmaktadırlar. Tohumların insanlığın malı iken, patent ile şirketlerin mülkiyetine geçişi süreci, GDO’ların biyoçeşitlilik üzerine etkisi, semavî dinler açısından durumu, GDO içeren gıdalar vb. konuları içeren bir dönem ödevi hazırlayınız. (9.-12. sınıflar)

83. Fenolftalein,metil kırmızısı,bromtimol mavisi indikatörlerinin NaOH ve HCI çözeltilerindeki renk değişiminin deney yapılarak incelenmesi ve bu deneysel çalışmaya deney raporunun hazırlanması. (11. Sınıf)

84. Öğrenci seçeceği herhangi üç tiacri ilacın etken maddesin, ilacın kullanım alanlarını, vicuddaki etki mekanizmalarını vb. gibi konuları içeren bir araştırma hazırlar (12. Sınıf).

85. Balmumu kullarak kendi süs mumunu okul kimya labaratuvarında göstermek.

Yeni Kİmya Müfredatına Göre Bir Başka Liste

Liste bana ait değildir.

DÖNEM ÖDEVİ KONULARI

Tüm sınıflarda ünitelerin adı ödev konusu olarak verilebilir; bunun dışında aşağıdaki ödevler de verilebilir:

9. SINIF KİMYA DÖNEM ÖDEVİ KONULARI

 • MEŞHUR TÜRK VE İSLAM KİMYA BİLGİNLERİNİN HAYATLARI VE KİMYA İLMİNE KATKILARI
 • METAFİZİK KİMYA KEŞİFLERİ

RÜYALAR VE KİMYA BULUŞLARI

SU, DUYGULARI ALGILAYAN KRİSTALLERDEN OLUŞMAKTADIR

KİMYA İLMİNDEKİ METAFİZİK KEŞİFLERE ÖZDEYİŞLERLE ÖRNEKLER

SEZİ YOLUYLA ULAŞILAN KEŞİFLER, KİMYADAKİ METAFİZİĞE ÖRNEKTİR

BATI DÜNYASINDA METAFİZİĞİN YERİ

METAFİZİK AKLA TERS DEĞİLDİR

 • SUDAKİ FARKLI KİMYA KANUNLARINA GENEL BAKIŞ, KİMYA KANUNLARINDAN SAPIŞIN (İSTİSNA KANUNLARIN ORTAYA ÇIKIŞININ) SEBEPLERİ
 • HAYATIMIZDAKİ ELEMENTLERİN ELEMENTEL HÂLDE İKEN ÖNEMLİ KULLANIM ALANLARI
 • HAYATIMIZDAKİ BİLEŞİKLER
 • TEMİZLİK MADDELERİ
 • BİYOLOJİK SİSTEMLERDE KİMYA
 • ÇEVRE KİMYASI
 • SULARIN SERTLİK DERECESİ NASIL TESPİT EDİLİR? ARAŞTIRINIZ.
 • SU ARITMA TESİSLERİNİN İNCELENEREK, KLORLAMA İŞLEMLERİ VE REAKSİYONLARIN GÖSTERİLMESİ.
 • HAVA KİRLİLİĞİNE SEBEP OLAN GAZLAR NELERDİR? ZARARLARINI ARAŞTIRINIZ.
 • OZON TABAKASINA ZARARLI GAZLARI VE OZONUN AZALMASININ ZARARLARINI, EKOLOJİK DENGEYE ETKİSİNİ ARAŞTIRINIZ.
 • SUNİ YAĞMUR OLUŞTURMADAKİ KİMYASAL REAKSİYONLARI ARAŞTIRINIZ.
 • KİMYA BİLİMİNE HİZMET EDEN İLİM ADAMLARININ HAYATLARINI İNCELEYİNİZ. (DALTON, RUTHERFORD, BOHR, LAVOİSİER, MENDELEYEVVB.)
 • DENİZDEKİ DALGIÇLARDA VURGUN OLAYI NEDEN OLUR? TEDAVİSİ NASILDIR? ARAŞTIRINIZ.
 • ASİT YAĞMURLARININ TOPRAK KİMYASINA ETKİLERİNİ ARAŞTIRINIZ. ASİT YAĞMURLARININ TARİHİ ESERLERE ETKİSİNİ ARAŞTIRINIZ.
 • SULARIN SERTLİĞİNİN GİDERİLMESİ YOLLARINI ARAŞTIRINIZ.
 • TENTÜRDİYOT LABORATUVARDA NASIL ELDE EDİLİR? ARAŞTIRINIZ.
 • VÜCUDUMUZ ELEKTRİK AKIMINI İLETMEKTEDİR. SEBEPLERİNİ ARAŞTIRINIZ.
 • SUYUN HAYATIMIZDAKİ ÖNEMİNİ ARAŞTIRINIZ.
 • AZOT DEVRİNİ ARAŞTIRINIZ.
 • KARBON DEVRİNİ ARAŞTIRINIZ.
 • YANGIN SÖNDÜRMEDE KULLANILAN KİMYASAL MADDELERİ VE BUNLARIN YANGINA ETKİLERİNİ ARAŞTIRINIZ.
 • BETONUN DONMASI OLAYINDA KARŞILAŞILAN MUHTEMEL KİMYASAL REAKSİYONLARI ARAŞTIRINIZ.
 • KAYA TUZUNDAN RAFİNE TUZ NASIL ELDE EDİLİR? ARAŞTIRINIZ.
 • SIVI HÂLDEN KATI HÂLE GEÇERKEN BÜTÜN MADDELERİN HACİMLERİ AZALIR; AMA SU, BUZ HÂLİNE GEÇERKEN HACMİ ARTAR. BUNUN SEBEPLERİNİ ARAŞTIRINIZ. CANLILAR İÇİN ÖNEMİNİ BELİRTİNİZ.
 • DOĞAL GAZDA BULUNAN KİMYASAL BİLEŞİKLER NELERDİR? YANMA ÜRÜNLERİNİ YAZINIZ. TEHLİKELERİ VE ÖNLEMLERİ NELERDİR? ARAŞTIRINIZ.
 • AMONYAK GAZININ SUDAKİ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN İNCELEYİNİZ.
 • ÇÖZÜNÜRLÜK PRENSİPLERİNİ İNCELEYİNİZ. GAZLI İÇECEKLER NASIL HAZIRLANIR? VURGUN OLAYINI İNCELEYİNİZ.

10. SINIF KİMYA DÖNEM ÖDEVİ KONULARI

 • KİMYASAL BAĞLARIN TAMAMI ZIT KUTUPLARIN BİRBİRİNİ ÇEKMESİDİR
 • PARTİKÜL TEORİSİ, ATOM ALTI PARÇACIKLAR, ESİR, HİGGS, KUARK, ANTİ MADDE, MUON, GLUON, KARANLIK MADDE, ETER VE ETER ALTI, FOTON, NÖTRİNO, LEPTON, TAKYON (TACHYON), GYRON (JAYRON)
 • MADDENİN İKİ KARAKTERİ (TANECİKLİ YAPI ve DALGA KARAKTERİ)
 • AVRUPA NÜKLEER ARAŞTIRMA MERKEZİ (CERN)’DEKİ YÜZYILIN DENEYİ, BİG BANG (BÜYÜK PATLAMA) TEORİSİ, Süper Sicim Teorisi (Superstring Teorisi)
 • URANYUM
 • TORYUM
 • BOR
 • HİDROJEN
 • SAĞLIĞIMIZA ZARARLI KİMYASAL MADDELER
 • MADEN, DEĞERLİ TAŞ VE CEVHER OLARAK EN ÖNEMLİ KAYNAKLARIMIZ
 • SENTETİK İZOTOPLARIN KULLANILMASI
 • POLİSLİKTE BİLİNMESİ GEREKLİ OLAN KİMYA BİLGİLERİ
 • ATOMUN YAPISINDAKİ KANUNLAR
 • MADDENİN HÂLLERİ, MADDENİN IŞIN (PLAZMA) HÂLİNİN DELİLLERİ, IŞINLAMA VEYA MADDE NAKLİ

11. SINIF KİMYA DÖNEM ÖDEVİ KONULARI

 • HAYATIMIZDAKİ DOĞAL VE YAPAY İNORGANİK ASİTLER VE BAZLAR
 • HAYATIMIZDAKİ YAPAY KİMYASAL DENGE REAKSİYONLARI, HAYATIMIZDAKİ DOĞAL KİMYASAL DENGE REAKSİYONLARI, DOĞAL FİZİKSEL DENGE REAKSİYONLARI, YAŞAMIMIZDAKİ ÇÖZÜNÜRLÜK DENGE BİLEŞİKLERİ VE REAKSİYONLARI
 • HAYATIMIZDA LE CHATELİER PRENSİBİ İLE AÇIKLANABİLEN BAZI KONULAR:

Sıcak su içmenin bedenin doğal serinletme sistemini çalıştırması Kemik erimesi ilaçlarının kemik erimesi hastalığı yapması Sentetik erkeklik hormonlarının erkekliği azaltması Şeker düşürücü ilaçların şeker hastalığı yapması Kan vermenin kanı arttırması Kan yapıcı ilaçların kansızlık yapması Antiasit ilaçların mide asidini arttırması Astım ilaçlarının astımı kronikleştirmesi Tansiyon ilaçlarının tansiyonu kronikleştirmesi Ağrı kesicilerin ağrıyı müzminleştirmesi Depresyon ilaçlarının depresyonu arttırması Mutlu olmak niyetiyle alınan ecstasy (ekstazi) hapının insanı mutsuz etmesi vb.

 • YAŞAMIMIZDA pH’IN ÖNEMİ: VÜCUT SIVILARINDA pH’IN ÖNEMİ, GASTROENTESTİNAL SİSTEM VE pH, YAŞAM VE TAMPON ÇÖZELTİLER
 • KENDİLİĞİNDEN GERÇEKLEŞEN REDOKS TEPKİMELERİNİN YAŞAMIMIZDA KULLANIMI
 • ENDÜSTRİDE ELEKTROLİZ
 • NÜKLEER ENERJİDEN GÜNÜMÜZDE İSTİFADE YOLLARI NELERDİR?
 • KAPLAMACILIK OLAYINDA ELEKTROLİZ OLAYININ KULLANIMINI ÖRNEKLERLE İNCELEYİNİZ.
 • ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLER HANGİLERİDİR? ŞARJ MEKANİZMASINI ARAŞTIRINIZ.
 • İNDİKATÖRLER NEDİR? NERELERDE KULLANILMAKTADIR? ARAŞTIRINIZ.
 • RADYOAKTİVİTEDEN FOSİL YAŞLARININ HESAPLANMASINDA NASIL YARARLANILIR? ARAŞTIRINIZ.
 • ÇEKİRDEK TEPKİMELERİ İLE KİMYASAL TEPKİMELER ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN NEDENLERİNİ ARAŞTIRINIZ.
 • GÜNLÜK HAYATTA KULLANDIĞIMIZ ASİT VE BAZLAR NELERDİR? NERELERDE KULLANILMAKTADIR? ARAŞTIRINIZ.

12. SINIF KİMYA DÖNEM ÖDEVİ KONULARI

 • HAYATIMIZDAKİ ETİL ALKOL
 • YAŞAMIMIZDAKİ YAPAY VE DOĞAL KARBOKSİLLİ ASİTLER
 • ESTERLER VE KORUYUCU HEKİMLİK
 • KARBONHİDRATLAR VE KORUYUCU HEKİMLİK
 • PROTEİNLER VE KORUYUCU HEKİMLİK
 • SENTETİK İLAÇLARIN ZARARI, PİYASADAN KALDIRILAN İLAÇLAR, ÖLDÜREN İLAÇLAR
 • KÂİNAT ECZANESİNİN AROMATİK BİLEŞİKLERİ
 • LSD, HİPNOZ, ECSTASY (EKSTAZİ)
 • ORGANİK MADDE VE HAYAT:
 • ORGANİK MADDELER HAYATIN GÜCÜ MÜDÜR?
 • CANLILIK VE HAYATTA MADDİ SEBEP VAR MIDIR?
 • CANLILARDA EN ÇOK BULUNAN ELEMENTİN KARBON OLMASI, KARBONUN HANGİ ÖZELLİĞİNDENDİR?
 • PETROL:
 • PETROLÜN OLUŞUMUNDA İKİ KURAM
 • PETROL RAFİNERİLERİNİN BULUNDUĞU YERLER
 • PETROLÜN GELMESİNDE İKİ YOL
 • PETROL BORU HATLARI
 • GEMİYLE ALINAN PETROL
 • KAÇAK PETROL
 • METAN GAZI:
 • METAN GAZI PATLAMASI
 • BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ
 • METAN GAZI HANGİ GAZLARDA BULUNUR?
 • DOĞAL GAZ BORU HATLARI
 • GEMİYLE ALINAN DOĞAL GAZ
 • KÖMÜR, ASFALTİT, ASFALT, ZİFT, KATRAN, ANTRASEN, NAFTALİN
 • MONOMER KANSER RİSKİ TAŞIR
 • DOĞAL POLİMERLER VE YAPAY POLİMERLER
 • HAYATIMIZDAKİ HİDROKARBONLAR
 • URANYUM
 • TORYUM
 • BOR
 • HİDROJEN
 • HAM PETROLÜN AYRIŞTIRILMA METOTLARI VE ÜRÜNLERİNİ İNCELEYİNİZ.
 • FOTOĞRAF VE RÖNTGEN ATIKLARINDAN NASIL AYNA YAPILIR? ARAŞTIRINIZ.
 • ASPİRİN LABORATUVARDA NASIL ELDE EDİLİR? ARAŞTIRINIZ.
 • ŞEKER FABRİKALARINDA ŞEKER NASIL ELDE EDİLİR? ARAŞTIRINIZ.
 • ENDÜSTRİDE ÇOK KULLANILAN POLİMERİLERİN ELDE EDİLMESİNİ VE KULLANIM ALANLARINI ARAŞTIRINIZ. (PET, TEFLON, ORLON, PVC VB.)
 • BÖLGENİZDE YETİŞEN MEYVELER NELERDİR? BUNLARIN YAPILARINDA HANGİ ESTERLER VARDIR? BU ESTERLERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
 • İDRARDA ŞEKER TAYİNİ NASIL YAPILIR? ARAŞTIRINIZ.
 • İDRARDA ÜRE TAYİNİ NASIL
 • YAPILIR? ARAŞTIRINIZ.
 • BOYA SANAYİNDE KULLANILAN BOYAR MADDELERİ NELERDİR? GIDA SANAYİNDE KULLANILAN BOYAR MADDELERİ NELERDİR?
 • KİMYASAL SİLAH OLARAK BİLİNEN GAZLAR NELERDİR? BU GAZLARIN CANLILAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ NELERDİR?
 • TARIMDA KULLANILAN HORMONLAR NELERDİR? ETKİLERİ, FAYDA VE ZARARLARI NELERDİR? ARAŞTIRINIZ.
 • ALKOLÜN CANLI ORGANİZMA ÜZERİNE ETKİSİNİ ARAŞTIRINIZ.
 • SIVI YAĞLARDAN MARGARİN OLUŞTURMA HANGİ METOTLARLA YAPILMAKTADIR? ARAŞTIRINIZ.
 • DEMİR ELEMENTİNİN CANLI VÜCUDU İÇİN ÖNEMİNİ ARAŞTIRINIZ.
 • BAZEN BASINDA ÇÖP PATLAMASI OLAYI DUYULMAKTADIR. BU OLAY NASIL GERÇEKLEŞİR? ÖNLEMLERİ NELERDİR? ARAŞTIRINIZ.
 • ASETİLEN GAZI NASIL ELDE EDİLİR? GÜNLÜK HAYATTA NERELERDE KULLANILIR? ARAŞTIRINIZ.
 • NİÇİN ORGANİK KİMYADA MİLYONLARCA BİLEŞİK OLUŞURKEN, İNORGANİK KİMYADA BU KADAR BİLEŞİK OLUŞMAMAKTADIR? SEBEPLERİNİ ARAŞTIRINIZ.
 • DETERJANIN ÇEVREBİLİME ETKİLERİNİ ARAŞTIRINIZ.
 • GÜNLÜK HAYATTA KULLANDIĞIMIZ KANSER YAPICI ORGANİK BİLEŞİKLER NELERDİR? ARAŞTIRINIZ.
 • ÇÖPLERİN YAŞAMA SÜRELERİNİ ARAŞTIRINIZ.
206 cevaplar
Daha Yeni Yorumlar »
 1. Anonim
  Anonim says:

  Niçin organik kimyada milyonlarca bileşik oluşurken, inorganik kimyada bu kadar bileşik oluşmamaktadır? cevap bekliyorum yardımcı olursanız çok sevinirim. teşekkür ederim:

  • mustafa can
   mustafa can says:

   @anonin kişilik
   Carbonun bağ yapabilme kabiliyetini araştırırsan organik kimya diye bir altdalın kimyada olmuşmuş olmasını, daha doğrusu karbonun bu kadar çok bileşiğinin meydana gelebilmesinin sebebini bulmuş olursun.

 2. şeyma
  şeyma says:

  ya hocam vala sigara dumanında hangi gazlar vardır insan sağlığının etkilemisini araştırınız araştırıyoum hiç cevap alamıyorum bunun cavabını nerden bulabilirm

 3. Oguzhan
  Oguzhan says:

  Hocam banada kimya öğretmenim 34. konuyu vermiş galiba sizden kopya çekdi :P bende baya bi araştırdım wikipedia da bulamadım google dan her hangi güzel bir bilgiye ulaşamadım bu bnm dönem ödevim yardımcı olur musun ??

  • mustafa can
   mustafa can says:

   @Oğuzhan benden çekmiş olamaz bu içerik internette neredeyse herkesin elinde gezen liste. Daha alt kısımlar benim eklemekerimdir. Konu ile ilgili hiç araştırma yapmadım. Yani nereden bulurumun cevabını sana nokta olarak söyleyemem. Söylersem ben yapmış olurum. Nette araştırma yapmak mesele zaten.

 4. Oğuz
  Oğuz says:

  oluşan bileşik ile ilgili olarak Fe’nin değerliğine bağlı olarak değişiyor.Eğer Fe +2 değerliği alıp S -2 ile tepkimeye girerse oluşan bileşik FeS olur ama Fe +3 değerliğini alırsa oluşan bileşik Fe2S3 olur

  BÖYLE BULDUM HOCAM BİR YARDIM LÜTFEN..

 5. demet
  demet says:

  benim ödev konum suni yağmur oluşumundaki kimyasal reaksiyonlar
  işe öncelikle suni yağmur , yağmur bombası , bulut tohumlama vb şeyleri araştırarak başladım.ama benden istenen onlar değil. istenen bölüm “kimyasal reaksiyonlar”
  araştırabileceğim bir kaynak için yardımda bulunursanız sevinirim.Şimdiden teşekkürler…

 6. Anonim
  Anonim says:

  benim ödevim asit yağmurlarının ilgi ddenklemlerle açıklanması ama denklemleri bulamadım yardımcı olursanız sevinirim

 7. mesut
  mesut says:

  7. konuya yardımm edersenizzz sevinirimm bayaaa araştırdımm toparlamada sorun yaşıyoruummm

  • mustafa can
   mustafa can says:

   @mesut
   Öncelikle girişte kelime ve kavramları tanımla. Daha sonra da görsellerle zenginleştirilmiş bir ödev hazırlamalısın. Öğretmenin konu ile ilgili ne bekliyor sizden bilemiyorum tabi. Bulunduğun şehrin kütüphanelerinde çok güzel kaynaklar bulabilirsin. Ama nette yeterince aramadığını düşünüyorum.

 8. mustafa KARA
  mustafa KARA says:

  keşkeee bunların cvp adreslerini gönderseydiniz:D
  o kadar arştırdım heç bulamadım valla:(:(:(

 9. sezin
  sezin says:

  Suni yağmur oluşturmadaki kimyasal tepkimeleri araştırınız. İnternette cevap için epey dolaştım ama ne yazık ki bulamadım. Bana yardımcı olabilirseniz sevinirim…

 10. özgee
  özgee says:

  21. İndikatörler nedir? Nerelerde kullanılmaktadır? Araştırınız.
  benimde ödev konum bu.internettn sınırlı bilgiye ulaştım kitaplardada bir paragraftan fazla yok. nerelerde kullanıldığına dair bilgilr werirmisinizz??

 11. kübra
  kübra says:

  53. Kimyasal reaksiyonlarda niçin çökelek oluşur? Sebeplerini araştırınız. (HCl ile NaOH çözeltisi karıştırıldığında çökme olmazken, HCl ile AgNO3 çözeltisi karıştırıldığında AgCl çökmektedir.)
  bu konu hakkında bilgi verir misiniz ??

 12. mustafa erol
  mustafa erol says:

  hocam benimde çöp patlaması olayı nedir,nasıl gerçeklesir ve önlemleri ile ilgili bi ödeve ihtiyacım var ama arıyorum ve elde tutulur iyi bir bilgi bulamıyorum ve bulduğum kaynaklar hep aynı her site alıntı yapmış ansiklopedilerde falan da yok ne yapmalıyım hocam

  şimdiden teşekkür ederim

 13. Oğuzhan
  Oğuzhan says:

  hocam bilimteknık sıtesıne baktım fakat bu konuyla ılgılı bısey yokdu ınternnete tam net bısey yokdu hocamız en az 6 sayfa dedı fakat 2 sayfalık bısey yok hocam yardım edebılırsenız cok sevınırım

  • mustafa can
   mustafa can says:

   Yav nasıl olur 6 sayfa falan. Bence bu bir süreç. Sen bulduklarınla hocana git ve şöyle sor: “hocam şu şu adreslerden bunları buldum. Bunların dışında nereye bakayım da 6 sayfaya çıkartayım ödevimi?”

   Yine bir de görselle zengilleştirme ve biraz da şişirme yapabilirsin. Fotograf şekil vs vs. ara.

 14. baha
  baha says:

  ya 60 daki konuyu nerde bulcam acıklamalı olarak

  [caption id="attachment_1099" align="alignnone" width="213" caption="Sormadan önce buralara bir bakınız."]türkçe kimya kaynakları[/caption]

 15. mustafa erol
  mustafa erol says:

  bnmde çöp patlaması olayı ve önlemleri ile ilgili bi ödeve ihtiyacım war ne yapabilirim
  türkçe kimya kaynakları

 16. züleyha
  züleyha says:

  bir konuda acil olmayan bir cevaba ihtiyacım var! yollar buz tuttuğunda neden kum ve tuz karışımı kullanılır?hocam cvbı internetten arastırdım ama uygun bir cvp bulduğumu sanmıyorum.vaktiniz varsa lütfen cvp verin.şimdiden teşekkür ederim.
  türkçe kimya kaynakları

 17. ezgi
  ezgi says:

  hocam ya ben radyoaktiviteden fosil yaşlarının hesaplanmasında nasıl yararlanılır konusunu aldım fakat internette yaptığım arastırma hiç bi şekilde yardım olmuyor.hem çok kısa hemde sorunun doğru yanıtı değil.
  eğer bana yardımcı olabilrsenz çok sevinirim…

  Ezgi arama motorlarında şu anahtar kelimeyi kullanarak bulabilirsin “Karbon-14 metodu”
  Ayrıca linke tıklatürkçe kimya kaynakları

 18. ABDULLAH
  ABDULLAH says:

  hocam benim bir konuda çok büyük bir sıkıntım var!Bu sıkıntım şu ‘kimyasal reaksiyonlarda çökelek nedir ve nasıl oluşur?ayrıca bazı maddeler çökelek oluştururken niye başka maddeler çökelek oluşturmuyor???
  HOCAM BUNU DETAYLICA AÇIKLAR YADA MAİL ATARSANIZ ÇOK SEVİNİRİM …
  HAYIRLI GÜNLER:…

  • mustafa can
   mustafa can says:

   @abdullah
   Abdullah, konu Lise 3. sınıf konusu ile alakalıdır. Başlık olarak “Çözünürlük Dengesi ve Çönünürlük sabiti” bu konu ekseninde olay döner. Öncesinde de Kimyasal dengeyi incelemen gerek.

 19. aslı
  aslı says:

  galba bizim hocamızda burdan almış konular :)
  54. Demir elementinin canlı vücudu için önemini araştırınız lütfen banada yardımcı olur musunuz? ben bi kaç şey buldum ama emin değilim…

  Demir Elementinin Canlı Yaşamındaki Önemi

  Demir yeryüzünde en yaygın olarak bulunan elementlerden biridir ve yerkabuğunun yaklaşık % 5’ini oluşturur. Bu element, üzerinde yaşadığımız dünyanın en temel fiziksel dengelerinden nefes aldığımız havayı kullanabilmemize kadar, yaşamın her aşamasında çok büyük bir rol oynar.

  Demir, bizim solunum sistemimiz için de büyük bir önem taşır. Bu madde, insan kanında bulunan hemoglobin içinde oksijenle hassas bir bileşim oluşturur. Bu sayede, son derece yakıcı olan oksijen atomları kontrol altına girer. Demir, çok değerli bir enerji kaynağı olan oksijeni, hücrenin solunum mekanizmasına yönlendirir. Yani nefes alabilmemiz bile vücudumuzdaki demir miktarıyla ilgilidir.

  Bir an için demir atomunun olmadığını düşünelim:

  O zaman hem yaşam mümkün olmayacak hem de üzerinde yaşadığımız gezegen yaşama uygun hale gelmeyecekti.

  Dünya, oluştuğu ilk dönemlerde ısınamayacak ve dolayısıyla atmosfer ve hidrosfer de oluşmayacaktı.

  Dünyayı göktaşlarından koruyan manyetik alan oluşmayacak; radyasyon kuşakları, ozon tabakası olmayacaktı. Yani Dünya, ölü bir gezegen olacaktı.

  Demir, insanların kurdukları medeniyetlerin de en önemli maddi temelidir. Çünkü sanayi, çelik sayesinde vardır; çelik de demirin karbonla birleşiminden oluşur. Bugün hayatımızı kolaylaştıran ve kalitesini artıran yüksek teknoloji ürünlerinin tümü, sanayinin yansımalarıdır. Eğer demir olmasaydı, dünya üzerindeki teknolojik düzey de, basit tahta araçların ötesine geçemeyecekti.

  acaba böyle bişiy mi olacak ? daha geniş bir bilgi verirseniz sevinirim..

  • mustafa can
   mustafa can says:

   @aslı
   Öncelikle demir hakkında bir giriş yapabilirsin ki bu özel paragrafların ilkine bu var. Bunu biraz geliştirirsin. Ülkemizdeki dünyadaki cevherlerin durumundan tut da elde edilişi kullanım alanları gibi yazarsın.

   kinci ana başlıkta ise Canlı yaşamına özelde girersin… Mesela işte orada yazan kan da oksijen taşımında kullanılan hemeoglobine ve bu metabolizmanın kademelerine yoğunlaşırsın, belki çay ve benzeri yiyeceklerin bazılarını çok içtiğimizde benzimizde bir beyazlama, solma olmasını bu konu ile açıklarsın.

   Bence tek başına bu oksijen taşınımını yazsan bile ödevin yarısı biter. Ben bu ödevi verirken bunu düşünmüştüm. Daha sonrası süslemeler gibi olabilir. Enzim aktivitelerinden bahsedebilirsin Fe ile alakalı enzimlerden (tam bilmiyorum eğer varsa).

   Hamilelik döneminde anne adaylarının bazılarında demir sorunu yaşanır. Bunu çözmek için demirce zengin gıdalara yönlendirilir anne adayı. Bu konuya biraz eğilebilirsin.

   Dünya ve evenle bağlantı kurman önemli ama çok uzatmamakta yarar var gibi düşünüyorum. Amac insan metabolizmasındaki önem…

 20. gülcan
  gülcan says:

  meraba bizim kimya hocasıda konuları burdan almış olmalı aynılarını seçmemiz çin bize vermişti :D gıda sanayisinde kullanılan boyar maddeleri nerden bulabilirim

 21. funda
  funda says:

  bi de seçimli çöktürmeyi inceleyerek sudaki metaller hangi metotlarla çöktürülür?lütfen söyleyiniz

  • mustafa can
   mustafa can says:

   @funda
   Funda bu konunun sağı solu yok ki. Kimya tarihine baştan sona bir göz atmak gerek. Açıkçası bu ödevi bana veren hiç hocam olmadı. Bana verilmiş olsa idi ne yapardım diye soruyorum. Öncelikle tek başına net yeterli olmayabilir.
   Kütüphane kültürü, kitap kültürü diyorum.
   Onun dışında tarihi bir araştırma yapardım. Şöyle ki 10. yüzyıl ilim adamları, 11. yüzyıl bilim adamları diye bir arama başlatırdım.
   Bir başka arama yöntemi de kimya tarihi kitaplarına bakardım.

   Çok araştırma yapmadım ama bizim zamanımızda Kimya Tarihi gibi bir dersimiz olmadı hiç bir eksiklik olarak görüyorum (Lisans aşamasında).

   Bir bak bakalım bulamazsan şaşarım ama isimler ondan sonra veririm. Bir de hocanla konuş bakalım kaç ilim adamı inceleme gerek şeklinde…

 22. oguzhan
  oguzhan says:

  38. Bağıl atom ağırlığı ilk defa kim tarafından nasıl tespit edilmiştir? Araştırınız. iyi akşamlar hocam bende bu konuyu aldımda 3 gündür ugrasıyorum elime tam net bişey geçmedi yardım edebılırsenız cok sevırım. tesekkurler şimdiden

  • mustafa can
   mustafa can says:

   @oğuzhan
   Oğuzhan bunu ben de bilmiyorum gerçekten söylemem gerekirse. Ama benim zaten isimler ve tarihlerle aram iyi değildir.

   Tübütak, Bilim Teknik, Merak ettikleriniz bölümü sitenin kimya linleri mevzusuna bir bakıver bakalım.

 23. Doğukan
  Doğukan says:

  Rastgele miktarda olarak demir ve kükürt elementleri karıştırılarak ısıtılıyor. Oluşan madde, artan madde ve reaksiyonla ilgili beklenebilecek sonuçlar nelerdir?

  bu sorunun cevabını bulabilirmisiniz acaba?

  • mustafa can
   mustafa can says:

   Bu sorunun cevabını bulmamın sana yararı olmaz. Uyuşturucu mübtelasına uyuşturucu vermek benim iyilik anlayışıma uymuyor.
   Fakat diyebilirim ki; Sen bu soruyu kimyanın temel kanunları anlatılırken duymuş olmalı idin. Sabit oranlar kanunu veya kütlenin korunumu kanununda FeS oluşumu anlatılır oraya bakarsan göreceksin ki bu reaksiyon var. Oluşacak üç durum da oradan anlayabilir çıkartabilirsin. Belli ki soruyu soran senin bu konuyu çalışmanı öğrenmeni ve hazmetmeni istemiş.

   Teorik geldi ise bir de soru sana çok fazla şöyle yap:
   1. 28 gram Fe ve 16 gram S birleşirse,
   2. 35 gram Fe ve 16 gram S birleşirse,
   3. 20 gram Fe ve 16 gram S birleşirse,
   bu rastgele mantıklı gramları yorumlayıver. Hocan veya sorunun sahibi S miktarını değiştirerek sorular sorabilir aynısının laciverti durumu olduğundan yazmıyorum.

   Umarım yardımcı olmuşumdur.

 24. ahmet taşçı
  ahmet taşçı says:

  mrb. şarj edilebilen piller ve bu pillerde gerçekleşen reaksiyonlar hakkında iki üç cümlelik çok kısa bi yazı yazarmısınız çünkü pil hakkında cok fazla yazılar var hangiisi dogru onu bilmek istiyorum.teşekkür ederim

 25. serpil
  serpil says:

  hocam bana mümkünse acil yardım etmenizi istiyorum lise son sınıf öğrencisiyim ve 55. maddeyi verdi hocamız nasıl ve nerden bulsbilirm eğer elinizde varsa paylaşırsanız sevinirim bu tatilde bitirmek istiyorum şimdiden sağolun :)

 26. esra
  esra says:

  yhaa nükleer enirjiden günümüzde istifade etmenin yollarınınaraştırılması hiç bıyerde bulamıyorum bulan olursa lütfen göndersinnn

 27. mustafa can
  mustafa can says:

  @demet “http://www.google.com/search?q=sigara+duman%C4%B1&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:tr:official&client=firefox-a” internet tarayıcına yaz. Bakalım google neler söyleyecek sana…

  Bu dönem ödevi konuları google’a bir sumluk veya vikipedi.org adresine bir bakımlık mesafede…

  Tekrar ediyorum. Google’a sorunuz! Çok şey öğrenebilirsiniz.

  Daha sonra özel sorularınız olursa cevaplanır.

 28. mustafa can
  mustafa can says:

  Şunu belirteyim. Ödevleri nerede bulabiliriz kabilinden soruları cevaplamaya vaktim ne yazık ki yok! Bu türden mesaj yazan arkadaşlara cevap veremeyeceğim.

 29. eda
  eda says:

  sıvı yaglardan margarin oluşturma metotları nelerdir? cevabını yollarmısınız

 30. bahar
  bahar says:

  56.bazen basında çöp patlaması olayı duyulmaktadır.bu olay nasıl gerçekleşir? bu sorunun cevabını yollayabilirmisiniz

  • mustafa can
   mustafa can says:

   Cevabını yollamak derken uzun uzun bir ödevi mi soruyorsunuz benden? Öğretmen değilsiniz sanırım. Ama yarımcı olamak veya konuya açılım sağlamak açısından temiz enerji kaynaklarından “Biyogaz” da bu 56. maddedeki temel kimyasal olaya(biyolojik faktöre) bağlı.
   Sanırım yeterli oldu?

 31. büşra
  büşra says:

  kaplamacılık nasıl yapılır ve temel prehsipleri nelerdir?konusunu hangi başlık altında araştırmam gerekiyor?

  • mustafa can
   mustafa can says:

   @büşra Büşra merhaba aslında kaplamacılıkla ilgili bir çalışmam olmadı yandan kestim. Reçine üratim sürecinde benim reçine türümün bir çeşidi ahşapları pressle yapıştırma çalışmalarında kullanılıyordu. Kısaca yardımcı olamayacağım. Başarılar size.

  • mustafa can
   mustafa can says:

   Muhtemelen kullanıyordur. Bu interneti hocanın kullandığı anlamına gelir aynı zamanda. Ne zaman nerede aldım bilmiyorum ama ben de bu listenin ilk halini netten indirmiştim. İlk halinin sahibi olan arkadaştan Allah Razı olsun :) Fakat belirtmek isterim ki ben de aklıma geldikçe ekler yapmaktayım bu listeye.

 32. mustafa can
  mustafa can says:

  @coşkun ALKAN
  Coşkun konu ile ilgili Y.Lisans tezimin bir bölümü vardı onu seninle paylaşmak isterdim ama ne yazıkki bu bilgisayarda bulunmuyor ama vaktim olunca sitemde paylaşacağım. Bir de vikipedi de: http://tr.wikipedia.org/wiki/Boya adresinden yararlanabilirsin. Ama bir çok baya türü var. Pigment türlerinden, çözücü türüne kadar bir çok parametreden yararlanarak sıralama da yapılabilir. Sana google’da da bir arama başlatmanı rica ederim.

 33. COŞKUN ALKAN
  COŞKUN ALKAN says:

  29. Boya sanayinde kullanılan boyar maddeleri nelerdir?
  bu sorunun cevabı nedir acaba yollaya bilirmisiniz acaba.
  Şimdiden teşekkür ederim.

Trackbacks & Pingbacks

Daha Yeni Yorumlar »

Yorumlar kapalı.