Burada bulunan Listenin bir kısmı tarafıma ait değildir.

Yardım isteğinde bulunan öğrencilerimize:

 1. Kesinlikle ödevi sizin için hazırlayıcı değilim veya hazır bir ödevi burdan vermeyi doğru bulmuyorum. Sizlere vaktim dahilinde anahtar kelime ve en fazla link verebilirim. Ödevi hazırlamak sizin işiniz.
 2. Bulduğunuz kaynakları yorumlara yazmanız değil; link vermeniz yeterli. Böylece ne bulmuşsanız dahasına ben yardımcı olabilirim.
 3. Öte yandan, internet yegâne kaynak değildir. Yakın çevrenizdeki kütüphaneleri ve kimya ile ilgili insanları, kurumları araştırmanıza dahil edebilirsiniz.

ÖDEV KONULARI

türkçe kimya kaynakları

Öğrencinin bir konuda inceleme ve araştırma yaparak onunla ilgili hazırlayacağı ödev konuları aşağıda yazılmıştır. Bunlar öğrencinin sınıf ve seviyesi dikkate alınarak seçilmelidir.

Öğrenciye verilecek ödevler öğrencinin sosyal aktivitelerini artıracak, onu araştırmaya itecek türden seçilebilir. Öğrencinin özel alanları keşfedilmeye çalışılmalı ve uygun kimya ödev konuları üretilmeli ve verilmelidir.

Meselâ, kimya sanayi ile ilgili bir fabrika veya benzeri müesseseyi gezmek, ondan rapor hazırlama şeklinde olabilir. Veya Tarihe meraklı bir öğrneci için bir kimya tarihi ödevi gibi. Öğrenci hazırladığı bu raporu sınıfta arkadaşlarına takdim eder, sonra arkadaşlarının sorularına cevap verir. Hazırladığı rapora, sınıfta takdim şekline ve sorulara verdiği cevaplara göre öğrenci notunu alır. Bu tip hazırlanacak ödevlerde okulun bulunduğu ildeki kimya sanayi ile ilgili şeker fabrikaları, (pancar girişinden şeker üretimine kadar olan olayların işleyişi anlatılmalı.), petro-kimya tesisleri, alkol üretim fabrikaları, ilaç fabrikaları, boya fabrikaları, demir çelik tesisleri, sabun, deterjan fabrikaları, çamaşır suyu fabrikaları, tuz ruhu imalathaneleri, sirke üretim tesisleri, çukulata-büsküvi fabrikaları, tekstil fabrikalarında boyama ürünleri, yemek yağı üretim tesisleri, margarin üretim tesisleri yerler olabilir. Bu tip yerleri öğrencinin gezmesi ve görmesi, okuduğu dersin sanayide nasıl kullanıldığını öğrenmesi açısından faydalıdır. Aynı zamanda bu bilgilerle nasıl para kazandığını öğrenebilir. Böylece derse ilgisi artabilir.

1. Avogadro sayısının tayin yöntemlerinin araştırılması.

2. Nükleer enerjiden günümüzde istifade yollarının araştırılması.

3. Periyodik cetvelin tarihçesinin araştırılması.

4. Suların sertlik derecesi nasıl tespit edilir? Araştırınız.

5. Su arıtma tesislerinin incelenerek, klorlama işlemleri ve reaksiyonların gösterilmesi.

6. Hava kirliliğine sebep olan gazlar nelerdir? Zararlarını araştırınız.

7. Ozon tabakasına zararlı gazları ve ozonun azalmasının zararlarını, ekolojik dengeye etkisini araştırınız.

8. Suni yağmur oluşturmadaki kimyasal reaksiyonları araştırınız.

9. Kimya bilimine hizmet eden ilim adamlarının hayatlarının incelenmesi. (Dalton, Rutherford, Bohr, Lavoisier, Mendelyev….)

10. Ham petrolün ayrıştırılma metotları ve ürünlerin incelenmesi

11. Denizdeki dalgıçlarda vurgun olayı neden olur? Tedavisi nasıldır? Araştırınız.

12. Asit yağmurlarının toprak kimyasına etkilerini araştırınız. (12. Sınıflar için)

13. Asit yağmurlarının tarihi eserlere etkisini araştırınız. (12. Sınıflar için)

14. İnsan vücudunda bulunan tampon çözeltiler nelerdir? (12. Sınıflar için)

15. Kaplamacılık olayında elektroliz olayının kullanımını örneklerle inceleyiniz.

16. Fotoğraf ve röntgen atıklarından nasıl ayna yapılır. Araştırınız.

17. Seçimli çöktürmeyi inceleyerek sudaki metaller hangi metotlarla çöktürülür? Araştırınız.

18. Suların sertliğinin giderilmesi yollarını araştırınız.

19. Paslanma nedir? Paslanmadan korunmak için gerekli yöntemleri araştırınız.

20. Şarj edilebilir piller hangileridir?Şarj mekanizmasını araştırınız.

21. İndikatörler nedir? Nerelerde kullanılmaktadır? Araştırınız.

22. Aspirin laboratuvarda nasıl elde edilir? Araştırınız.

23. Tentürdiyot laboruatuvarda nasıl elde edilir? Araştırınız.

24. Şeker fabrikalarında şeker nasıl elde edilir? Araştırınız.

25. Endüstride çok kullanılan polimerlerin elde edilmesini ve kullanım alanlarını araştırınız. (Pet, teflon, orlon, PVC…)

26. Bölgenizde yetişen meyveler nelerdir? Bunların yapılarında hangi esterler vardır? Bu esterlerin özellikleri nelerdir?

27. İdrarda şeker tayini nasıl yapılır? Araştırınız.

28. İdrarda üre tayini nasıl yapılır? Araştırınız.

29. Boya sanayinde kullanılan boyar maddeleri nelerdir?

30. Gıda sanayinde kullanılan boyar maddeleri nelerdir?

31. Kimyasal silah olarak bilinen gazlar nelerdir? Özelliklerini

32. Tarımda kullanılan hormonlar nelerdir? Etkileri, fayda ve zararları nelerdir? Araştırınız.

33. Alkolün canlı organizma üzerine etkisini araştırınız.

34. Sıvı yağlardan margarin oluşturma hangi metotlarla yapılmaktadır araştırınız.

(Gıda kimyası kitaplarından, margarin üreticilerinin web sitelerinden vb. kaynaklardan bulunabilir.)

35. Vücudumuz elektrik akımını iletmektedir. Sebeplerini araştırınız.

36. Tabiatta bulunan elementlerle yapay elementlere örnekler veriniz. Bunlardan yapay elde edilen elementlerin elde metotlarını araştırınız.

37. Sigara dumanında hangi gazlar vardır? İnsan sağlığına etkilerini araştırınız.

38. Bağıl atom ağırlığı ilk defa kim tarafından nasıl tespit edilmiştir? Araştırınız.

39. Rastgele miktarda olarak demir ve kükürt elementleri karıştırılarak ısıtılıyor. Oluşan madde, artan madde ve reaksiyonla ilgili beklenebilecek sonuçlar nelerdir?

40. Suyun hayatımızdaki önemini anlatınız.

41. NŞA bir mol gazın neden 22,4 litre geldiğini araştırınız.

42. Ağır metallerin insan sağlığı üzerine etkileri ve zararlarını araştırınız. Muhtemel karşılaşılan reaksiyon denklemlerini yazınız.

43. Azot devrini araştırınız.

44. Karbon devrini araştırınız.

45. Yangın söndürmede kullanılan kimyasal maddeleri ve bunların yangına etkilerini araştırınız.

46. Betonun donması olayında karşılaşılan muhtemel kimyasal reaksiyonları araştırınız.

47. Radyoaktiviteden fosil yaşlarının hesaplanmasında nasıl yararlanılır? Araştırınız.

48. Kaya tuzundan rafine tuz nasıl elde edilir? Araştırınız.

49. Yemek tuzunda bulunan sodyum ve klordan başka hangi elementler vardır? Bunların tuza ilâve edilme sebeplerini araştırınız.

50. Elimizde HCl, NaOH ve NaCl olduğunu sandığımız bir çözelti vardır. Bunun hangisi olduğunu nasıl anlayabiliriz? Araştırınız.

51. Yeni kesilmiş bir elma parçası açığa bırakıldığında zamanla sararmaktadır. Sebeplerini ve bu olaydaki kimyasal reaksiyonları araştırınız.

52. Günlük hayatta kullandığımız asit ve bazlar nelerdir? Nerelerde kullanılmaktadır? Araştırınız.

53. Kimyasal reaksiyonlarda niçin çökelek oluşur? Sebeplerini araştırınız. (HCl ile NaOH çözeltisi karıştırıldığında çökme olmazken, HCl ile AgNO3 çözeltisi karıştırıldığında AgCl çökmektedir.)

54. Demir elementinin canlı vücudu için önemini araştırınız.

55. pH-pOH terimleri ne anlama gelir? Neden bu şekilde bir notasyona ihtiyaç duyulmuştur? Bu terimlerle asit ve bazın kuvvetliliği anlaşılır mı? Anlaşılmıyorsa bu terimlerde ifade edilmek istenen nedir?  Araştırınız.

56. Bazen basında çöp patlaması olayı duyulmaktadır. Bu olay nasıl gerçekleşir? Önlemleri nelerdir? Araştırınız. Basındaki haberlerden bir derleme yapıp zehirlenmeye uğrayanların hangi güvenlik önlemlerini ihlal ettiklerini inceleyeniz.

57. Selüloz ve nişastanın yapı formüllerinin aynı olmasına rağmen biri insan midesi tarafından kolayca sindirilirken diğeri sindirilemez. Bunun sebeplerini araştırınız.

58. Asetilen gazı nasıl elde edilir? Günlük hayatta nerelerde kullanılır? Araştırınız.

59. Niçin organik kimyada milyonlarca bileşik oluşurken, inorganik kimyada bu kadar bileşik oluşmamaktadır? Sebeplerini araştırınız.

60. Deterjanın ekolojiye etkilerini araştırınız.

61. Sıvı hâlden katı hale geçerken bütün maddelerin hacimleri azalır. Ama, su, buz haline geçerken hacmi artar. Bunun sebeplerini araştırınız. Canlılar için önemini belirtiniz.

62. Doğal gazda bulunan kimyasal bileşikler nelerdir? Yanma ürünlerini yazınız. Tehlikeleri ve önlemleri nelerdir? Araştırınız.

63. Sera etkisi nedir? Araştırınız. Fayda ve zararlarını belirtiniz.

64. Günlük hayatta kullandığımız kanser yapıcı organik bileşikler nelerdir? Araştırınız.

65. Kimya günü (veya haftası) ilan edilebilir mi? Örneğin, öğrenciye veya öğrencilere desek ki, “bu gün veya bu hafta kimya günü ilan ediyoruz. Bu hafta içerisinde sabah yatağınızdan kalkıp, akşam yatağınıza girinceye kadar kimyanın işgal ettiği veya etmediği alanları düşünelim ve bunları bir rapor haline getirelim.”

66. Cam nasıl elde edilir?

67. Diş çürümesinin kimyası.

68. Kimya bilimine hizmet etmiş Osmanlı Dönemi Kimyagerleri (Tarihe meraklılar için).

69. Kimya bilimine hizmet etmiş Türk Kimyagerler (Tarihe meraklılar için).

70. a. Atomda artı (+) ve eksi (-) yükler bulunmaktadır. Elektron ve proton nasıl oluyor da birbirini çekip birleşmeden atomun içinde bulunabiliyorlar?

b. Atom çekirdeğinde proton ve nötron bulunur. Protonlar (+) yüklüdür. Atomun ağırlığını oluşturan çekirdek küçük bir hacimdir. Bu küçük hacimde nasıl oluyor da (+) yükler bir arada bu kadar sıkışık bulunabiliyor? (Çünkü biz biliyoruz ki; aynı yüklü tanecikler birbirini iter…)

80. Simya’nın modern bilime kazandırdıkları: Bilgi birikimi ve Alet-edevâtlar. Bu çerçevede bir araştırma ödevi.

81. Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan ve her alanda uygulamaları olan nanteknoloji nedir? Ülkemizde bu konu ile ilgil çalışan araştırma merkezleri ve grupları. İlginç çalışmalarından örnekler. Karbon nanoyapılar ile ilgili genel bir bilgi. (kaynak olarak: Nanobilim ve Nanoteknoloji, Şakir ERKOÇ, Odtü Yayıncılık, 2. Baskı, Kasım 2007, Ankara. Ve internette, özellikle vikipedideki maddeler incelenebilir.)

82. G.D.O. Yani Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar. Önceleri gen mühendisliğinin özellikle tarım ürünleri konusunda vad ettiği, büyük gelişmeler sağlayarak dünyada açlığın giderilmesinde devrim yaratacağı müjdesi veren sonuçları. Günümüzde genetik mühendisliği, özellikle biyoteknoloji üniversitelerden özel şirketlere geçmiş ve bunlar büyük maddi kazanç getirecek başka çalışmalara yönelmiş durumda bulunmaktadırlar. Tohumların insanlığın malı iken, patent ile şirketlerin mülkiyetine geçişi süreci, GDO’ların biyoçeşitlilik üzerine etkisi, semavî dinler açısından durumu, GDO içeren gıdalar vb. konuları içeren bir dönem ödevi hazırlayınız. (9.-12. sınıflar)

83. Fenolftalein,metil kırmızısı,bromtimol mavisi indikatörlerinin NaOH ve HCI çözeltilerindeki renk değişiminin deney yapılarak incelenmesi ve bu deneysel çalışmaya deney raporunun hazırlanması. (11. Sınıf)

84. Öğrenci seçeceği herhangi üç tiacri ilacın etken maddesin, ilacın kullanım alanlarını, vicuddaki etki mekanizmalarını vb. gibi konuları içeren bir araştırma hazırlar (12. Sınıf).

85. Balmumu kullarak kendi süs mumunu okul kimya labaratuvarında göstermek.

Yeni Kİmya Müfredatına Göre Bir Başka Liste

Liste bana ait değildir.

DÖNEM ÖDEVİ KONULARI

Tüm sınıflarda ünitelerin adı ödev konusu olarak verilebilir; bunun dışında aşağıdaki ödevler de verilebilir:

9. SINIF KİMYA DÖNEM ÖDEVİ KONULARI

 • MEŞHUR TÜRK VE İSLAM KİMYA BİLGİNLERİNİN HAYATLARI VE KİMYA İLMİNE KATKILARI
 • METAFİZİK KİMYA KEŞİFLERİ

RÜYALAR VE KİMYA BULUŞLARI

SU, DUYGULARI ALGILAYAN KRİSTALLERDEN OLUŞMAKTADIR

KİMYA İLMİNDEKİ METAFİZİK KEŞİFLERE ÖZDEYİŞLERLE ÖRNEKLER

SEZİ YOLUYLA ULAŞILAN KEŞİFLER, KİMYADAKİ METAFİZİĞE ÖRNEKTİR

BATI DÜNYASINDA METAFİZİĞİN YERİ

METAFİZİK AKLA TERS DEĞİLDİR

 • SUDAKİ FARKLI KİMYA KANUNLARINA GENEL BAKIŞ, KİMYA KANUNLARINDAN SAPIŞIN (İSTİSNA KANUNLARIN ORTAYA ÇIKIŞININ) SEBEPLERİ
 • HAYATIMIZDAKİ ELEMENTLERİN ELEMENTEL HÂLDE İKEN ÖNEMLİ KULLANIM ALANLARI
 • HAYATIMIZDAKİ BİLEŞİKLER
 • TEMİZLİK MADDELERİ
 • BİYOLOJİK SİSTEMLERDE KİMYA
 • ÇEVRE KİMYASI
 • SULARIN SERTLİK DERECESİ NASIL TESPİT EDİLİR? ARAŞTIRINIZ.
 • SU ARITMA TESİSLERİNİN İNCELENEREK, KLORLAMA İŞLEMLERİ VE REAKSİYONLARIN GÖSTERİLMESİ.
 • HAVA KİRLİLİĞİNE SEBEP OLAN GAZLAR NELERDİR? ZARARLARINI ARAŞTIRINIZ.
 • OZON TABAKASINA ZARARLI GAZLARI VE OZONUN AZALMASININ ZARARLARINI, EKOLOJİK DENGEYE ETKİSİNİ ARAŞTIRINIZ.
 • SUNİ YAĞMUR OLUŞTURMADAKİ KİMYASAL REAKSİYONLARI ARAŞTIRINIZ.
 • KİMYA BİLİMİNE HİZMET EDEN İLİM ADAMLARININ HAYATLARINI İNCELEYİNİZ. (DALTON, RUTHERFORD, BOHR, LAVOİSİER, MENDELEYEVVB.)
 • DENİZDEKİ DALGIÇLARDA VURGUN OLAYI NEDEN OLUR? TEDAVİSİ NASILDIR? ARAŞTIRINIZ.
 • ASİT YAĞMURLARININ TOPRAK KİMYASINA ETKİLERİNİ ARAŞTIRINIZ. ASİT YAĞMURLARININ TARİHİ ESERLERE ETKİSİNİ ARAŞTIRINIZ.
 • SULARIN SERTLİĞİNİN GİDERİLMESİ YOLLARINI ARAŞTIRINIZ.
 • TENTÜRDİYOT LABORATUVARDA NASIL ELDE EDİLİR? ARAŞTIRINIZ.
 • VÜCUDUMUZ ELEKTRİK AKIMINI İLETMEKTEDİR. SEBEPLERİNİ ARAŞTIRINIZ.
 • SUYUN HAYATIMIZDAKİ ÖNEMİNİ ARAŞTIRINIZ.
 • AZOT DEVRİNİ ARAŞTIRINIZ.
 • KARBON DEVRİNİ ARAŞTIRINIZ.
 • YANGIN SÖNDÜRMEDE KULLANILAN KİMYASAL MADDELERİ VE BUNLARIN YANGINA ETKİLERİNİ ARAŞTIRINIZ.
 • BETONUN DONMASI OLAYINDA KARŞILAŞILAN MUHTEMEL KİMYASAL REAKSİYONLARI ARAŞTIRINIZ.
 • KAYA TUZUNDAN RAFİNE TUZ NASIL ELDE EDİLİR? ARAŞTIRINIZ.
 • SIVI HÂLDEN KATI HÂLE GEÇERKEN BÜTÜN MADDELERİN HACİMLERİ AZALIR; AMA SU, BUZ HÂLİNE GEÇERKEN HACMİ ARTAR. BUNUN SEBEPLERİNİ ARAŞTIRINIZ. CANLILAR İÇİN ÖNEMİNİ BELİRTİNİZ.
 • DOĞAL GAZDA BULUNAN KİMYASAL BİLEŞİKLER NELERDİR? YANMA ÜRÜNLERİNİ YAZINIZ. TEHLİKELERİ VE ÖNLEMLERİ NELERDİR? ARAŞTIRINIZ.
 • AMONYAK GAZININ SUDAKİ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN İNCELEYİNİZ.
 • ÇÖZÜNÜRLÜK PRENSİPLERİNİ İNCELEYİNİZ. GAZLI İÇECEKLER NASIL HAZIRLANIR? VURGUN OLAYINI İNCELEYİNİZ.

10. SINIF KİMYA DÖNEM ÖDEVİ KONULARI

 • KİMYASAL BAĞLARIN TAMAMI ZIT KUTUPLARIN BİRBİRİNİ ÇEKMESİDİR
 • PARTİKÜL TEORİSİ, ATOM ALTI PARÇACIKLAR, ESİR, HİGGS, KUARK, ANTİ MADDE, MUON, GLUON, KARANLIK MADDE, ETER VE ETER ALTI, FOTON, NÖTRİNO, LEPTON, TAKYON (TACHYON), GYRON (JAYRON)
 • MADDENİN İKİ KARAKTERİ (TANECİKLİ YAPI ve DALGA KARAKTERİ)
 • AVRUPA NÜKLEER ARAŞTIRMA MERKEZİ (CERN)’DEKİ YÜZYILIN DENEYİ, BİG BANG (BÜYÜK PATLAMA) TEORİSİ, Süper Sicim Teorisi (Superstring Teorisi)
 • URANYUM
 • TORYUM
 • BOR
 • HİDROJEN
 • SAĞLIĞIMIZA ZARARLI KİMYASAL MADDELER
 • MADEN, DEĞERLİ TAŞ VE CEVHER OLARAK EN ÖNEMLİ KAYNAKLARIMIZ
 • SENTETİK İZOTOPLARIN KULLANILMASI
 • POLİSLİKTE BİLİNMESİ GEREKLİ OLAN KİMYA BİLGİLERİ
 • ATOMUN YAPISINDAKİ KANUNLAR
 • MADDENİN HÂLLERİ, MADDENİN IŞIN (PLAZMA) HÂLİNİN DELİLLERİ, IŞINLAMA VEYA MADDE NAKLİ

11. SINIF KİMYA DÖNEM ÖDEVİ KONULARI

 • HAYATIMIZDAKİ DOĞAL VE YAPAY İNORGANİK ASİTLER VE BAZLAR
 • HAYATIMIZDAKİ YAPAY KİMYASAL DENGE REAKSİYONLARI, HAYATIMIZDAKİ DOĞAL KİMYASAL DENGE REAKSİYONLARI, DOĞAL FİZİKSEL DENGE REAKSİYONLARI, YAŞAMIMIZDAKİ ÇÖZÜNÜRLÜK DENGE BİLEŞİKLERİ VE REAKSİYONLARI
 • HAYATIMIZDA LE CHATELİER PRENSİBİ İLE AÇIKLANABİLEN BAZI KONULAR:

Sıcak su içmenin bedenin doğal serinletme sistemini çalıştırması Kemik erimesi ilaçlarının kemik erimesi hastalığı yapması Sentetik erkeklik hormonlarının erkekliği azaltması Şeker düşürücü ilaçların şeker hastalığı yapması Kan vermenin kanı arttırması Kan yapıcı ilaçların kansızlık yapması Antiasit ilaçların mide asidini arttırması Astım ilaçlarının astımı kronikleştirmesi Tansiyon ilaçlarının tansiyonu kronikleştirmesi Ağrı kesicilerin ağrıyı müzminleştirmesi Depresyon ilaçlarının depresyonu arttırması Mutlu olmak niyetiyle alınan ecstasy (ekstazi) hapının insanı mutsuz etmesi vb.

 • YAŞAMIMIZDA pH’IN ÖNEMİ: VÜCUT SIVILARINDA pH’IN ÖNEMİ, GASTROENTESTİNAL SİSTEM VE pH, YAŞAM VE TAMPON ÇÖZELTİLER
 • KENDİLİĞİNDEN GERÇEKLEŞEN REDOKS TEPKİMELERİNİN YAŞAMIMIZDA KULLANIMI
 • ENDÜSTRİDE ELEKTROLİZ
 • NÜKLEER ENERJİDEN GÜNÜMÜZDE İSTİFADE YOLLARI NELERDİR?
 • KAPLAMACILIK OLAYINDA ELEKTROLİZ OLAYININ KULLANIMINI ÖRNEKLERLE İNCELEYİNİZ.
 • ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLER HANGİLERİDİR? ŞARJ MEKANİZMASINI ARAŞTIRINIZ.
 • İNDİKATÖRLER NEDİR? NERELERDE KULLANILMAKTADIR? ARAŞTIRINIZ.
 • RADYOAKTİVİTEDEN FOSİL YAŞLARININ HESAPLANMASINDA NASIL YARARLANILIR? ARAŞTIRINIZ.
 • ÇEKİRDEK TEPKİMELERİ İLE KİMYASAL TEPKİMELER ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN NEDENLERİNİ ARAŞTIRINIZ.
 • GÜNLÜK HAYATTA KULLANDIĞIMIZ ASİT VE BAZLAR NELERDİR? NERELERDE KULLANILMAKTADIR? ARAŞTIRINIZ.

12. SINIF KİMYA DÖNEM ÖDEVİ KONULARI

 • HAYATIMIZDAKİ ETİL ALKOL
 • YAŞAMIMIZDAKİ YAPAY VE DOĞAL KARBOKSİLLİ ASİTLER
 • ESTERLER VE KORUYUCU HEKİMLİK
 • KARBONHİDRATLAR VE KORUYUCU HEKİMLİK
 • PROTEİNLER VE KORUYUCU HEKİMLİK
 • SENTETİK İLAÇLARIN ZARARI, PİYASADAN KALDIRILAN İLAÇLAR, ÖLDÜREN İLAÇLAR
 • KÂİNAT ECZANESİNİN AROMATİK BİLEŞİKLERİ
 • LSD, HİPNOZ, ECSTASY (EKSTAZİ)
 • ORGANİK MADDE VE HAYAT:
 • ORGANİK MADDELER HAYATIN GÜCÜ MÜDÜR?
 • CANLILIK VE HAYATTA MADDİ SEBEP VAR MIDIR?
 • CANLILARDA EN ÇOK BULUNAN ELEMENTİN KARBON OLMASI, KARBONUN HANGİ ÖZELLİĞİNDENDİR?
 • PETROL:
 • PETROLÜN OLUŞUMUNDA İKİ KURAM
 • PETROL RAFİNERİLERİNİN BULUNDUĞU YERLER
 • PETROLÜN GELMESİNDE İKİ YOL
 • PETROL BORU HATLARI
 • GEMİYLE ALINAN PETROL
 • KAÇAK PETROL
 • METAN GAZI:
 • METAN GAZI PATLAMASI
 • BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ
 • METAN GAZI HANGİ GAZLARDA BULUNUR?
 • DOĞAL GAZ BORU HATLARI
 • GEMİYLE ALINAN DOĞAL GAZ
 • KÖMÜR, ASFALTİT, ASFALT, ZİFT, KATRAN, ANTRASEN, NAFTALİN
 • MONOMER KANSER RİSKİ TAŞIR
 • DOĞAL POLİMERLER VE YAPAY POLİMERLER
 • HAYATIMIZDAKİ HİDROKARBONLAR
 • URANYUM
 • TORYUM
 • BOR
 • HİDROJEN
 • HAM PETROLÜN AYRIŞTIRILMA METOTLARI VE ÜRÜNLERİNİ İNCELEYİNİZ.
 • FOTOĞRAF VE RÖNTGEN ATIKLARINDAN NASIL AYNA YAPILIR? ARAŞTIRINIZ.
 • ASPİRİN LABORATUVARDA NASIL ELDE EDİLİR? ARAŞTIRINIZ.
 • ŞEKER FABRİKALARINDA ŞEKER NASIL ELDE EDİLİR? ARAŞTIRINIZ.
 • ENDÜSTRİDE ÇOK KULLANILAN POLİMERİLERİN ELDE EDİLMESİNİ VE KULLANIM ALANLARINI ARAŞTIRINIZ. (PET, TEFLON, ORLON, PVC VB.)
 • BÖLGENİZDE YETİŞEN MEYVELER NELERDİR? BUNLARIN YAPILARINDA HANGİ ESTERLER VARDIR? BU ESTERLERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
 • İDRARDA ŞEKER TAYİNİ NASIL YAPILIR? ARAŞTIRINIZ.
 • İDRARDA ÜRE TAYİNİ NASIL
 • YAPILIR? ARAŞTIRINIZ.
 • BOYA SANAYİNDE KULLANILAN BOYAR MADDELERİ NELERDİR? GIDA SANAYİNDE KULLANILAN BOYAR MADDELERİ NELERDİR?
 • KİMYASAL SİLAH OLARAK BİLİNEN GAZLAR NELERDİR? BU GAZLARIN CANLILAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ NELERDİR?
 • TARIMDA KULLANILAN HORMONLAR NELERDİR? ETKİLERİ, FAYDA VE ZARARLARI NELERDİR? ARAŞTIRINIZ.
 • ALKOLÜN CANLI ORGANİZMA ÜZERİNE ETKİSİNİ ARAŞTIRINIZ.
 • SIVI YAĞLARDAN MARGARİN OLUŞTURMA HANGİ METOTLARLA YAPILMAKTADIR? ARAŞTIRINIZ.
 • DEMİR ELEMENTİNİN CANLI VÜCUDU İÇİN ÖNEMİNİ ARAŞTIRINIZ.
 • BAZEN BASINDA ÇÖP PATLAMASI OLAYI DUYULMAKTADIR. BU OLAY NASIL GERÇEKLEŞİR? ÖNLEMLERİ NELERDİR? ARAŞTIRINIZ.
 • ASETİLEN GAZI NASIL ELDE EDİLİR? GÜNLÜK HAYATTA NERELERDE KULLANILIR? ARAŞTIRINIZ.
 • NİÇİN ORGANİK KİMYADA MİLYONLARCA BİLEŞİK OLUŞURKEN, İNORGANİK KİMYADA BU KADAR BİLEŞİK OLUŞMAMAKTADIR? SEBEPLERİNİ ARAŞTIRINIZ.
 • DETERJANIN ÇEVREBİLİME ETKİLERİNİ ARAŞTIRINIZ.
 • GÜNLÜK HAYATTA KULLANDIĞIMIZ KANSER YAPICI ORGANİK BİLEŞİKLER NELERDİR? ARAŞTIRINIZ.
 • ÇÖPLERİN YAŞAMA SÜRELERİNİ ARAŞTIRINIZ.
206 cevaplar
« Daha Eski Yorumlar
 1. Recep
  Recep says:

  -Merhaba Hocam-

  İyi günler… Ben 9. Sınıf'ım (Lise 1) Benim Kimya Performans Ödevim: Gaz Basıncı Birimleri ve Bu Birimler Arasındaki Dönüşüm. Googleden Baktım Hocam Ama Bulamadım Ödevimi haftaya 27 kasım çarşamba vermem lazım nolur nasıl yapıcam söyleyin… :'(

 2. esra
  esra says:

  hocam benim dönem ödevim kan yapıcı ilaçların kansızlık yapması lütfen yardımcı olur musunuz acil hiç birşey bulamadımmm :(

 3. Emre
  Emre says:

  Merhaba hocam.

  Benim proje ödevim ağrı kesicilerin ağrıyı müzminleştirmesi.

  Google’den nasıl aratırsam çıkar acaba. :)

 4. Enes
  Enes says:

  Merhaba Hocam, Benim konum 14. konu '' İnsan Vücudunda Bulunan Tampon Çözeltiler Nelerdir ? '' Araştırmaya başladım ancak bulduklarımın hepsi TAMPON ÇÖZELTİLER oldu; http://www.maxihayat.net/maxiforum/biyoloji/16036… , Diğer bulduklarımda Aynı Şekilde Hocam ne yapmam gerekir ? Bulduğum yeterlimi ? Yardımcı Olursanız Cok Sevinirim .. Simdiden Teşekkür Ederim :)

 5. kübra
  kübra says:

  ben 9. sınıf öğrencisiyim ödevim en az 5 sayfa olması lazım ama ben bulamadım bana yardımcı olun lütfen 51. yeni kesilmiş bi elma parçası açığa bırakıldığında zamnla sararmaktadır sebebi ve kimyasal reaksiyonları nelerdir

 6. Nida
  Nida says:

  gıda sanayinde kullanılan boyar maddeleri araştırma ödev konum ama ben yeterince bilgi bulamadım bu konunun yan başlıkları nedir? şimdiden teşekkür ederim

 7. Giray
  Giray says:

  Günlük Hayatta Bilinmesi Gereken Kimya Bilgileri Nelerdi? Lütfen Yardım Edin.

  • mustafacan
   mustafacan says:

   @giray hiç bir fikrim yok aslında. Şu an pratik olarak yardımcı olamayacağım. Çok genel bir soru. Belki bir kaç ipucu lazım…

 8. Akın Akpınar
  Akın Akpınar says:

  fenolftalein,metil kırmızısı,bromtimol mavisi indikatörlerinin NaOH ve HCI çözeltilerindeki renk değişiminin deney yapılarak incelenmesi ve bu deneysel çalışmaya deney raporunun hazırlanması.

 9. deniz
  deniz says:

  merhaba hocam ben atatürk anadolu lisesi 9. sınıf öğrencisiyim hocamız bana yıllık ödev olarak karışımlar konusunu verdi hiçbir alt başlığı yok bütün karışımlar ünitesinden ödev yaapcağım ve biz bu konuyu işlemedik hocamız okuyarak kendim yapacağımı söyledi yardım ederseniz çok sevinirim

 10. nur ay
  nur ay says:

  bi hafta içinde yapacağınız(yiyecek içeçek giysi vs.) herşeyin kimyasını araştırınız….
  ödev konum bu bi şeyler buldum ama çok yetersiniz buluyorum bana yardımcı olabilirseniz çok sevinirim..şimdiden tşkler

 11. osman
  osman says:

  merhaba hocam ben lise iki öğrencisiyim benim yıllık ödevim ''kimya günü ilan edilebilirmi kimya günüyle ilgili kompozisyon'' aradım hiçbir bilgi bulamadım yardımcı olursanız çok sevinirim :( :(

  • mustafacan
   mustafacan says:

   @osman 2011 yılı uluslar arası kimya yılı olarak ilan edildi. Bu anahtar kelime ile bir arama başlat. Bakalım neler bulacaksın..

 12. burak
  burak says:

  hocam merhaba

  tarımda kullanılan hormonları arıyorum karşıma hep bitkilerin kendi salgıladığı hormonlar çıkıyo bi türlü bulama dım yardımcı olurmusunuz

  • mustafacan
   mustafacan says:

   @burak Ödevini direkt yazmaktansa başka anahtar gelimeler aramalısın. Ardığın kelimeler internette çok kirlenmiş kelimeler olabilir. Bu sebeple aynı anlamı veya yakın konuları içeren anahtar kelimeler bulmalısın burak.

 13. oguzhan
  oguzhan says:

  günlük hayatta kanser yapıcı bileşikler nelerdir doğru düzgün birşey bulamadım yardımcı olur musunuz?

 14. irem
  irem says:

  polislikte bilinmesi gerekli olan kimya bilgileri neler?(yardımcı olursanız sewinirim.)

 15. ozge
  ozge says:

  hocam elimize krem suruyoruz dısarı çıkıyoruz elimiz kuruyor ve çatlıyor bunun sebebini açıklar mısınız şimdiden tesekkurler saygılarımla

  • mustafacan
   mustafacan says:

   Sorunun tam olarak cevabını ben de bilemiyorum. Araştırmak lazım. Bağlamını soruyu sorandan ilk duyan kimse belki oradan biryerlere varılabilir.

 16. ece
  ece says:

  meraba :) ben ilk okul 8. sınıfım ödevim fabrika asitleri ve günlük kullanım isimleri 2 saattir arıyorum bi türlü bulamadım nerden bulurum?

 17. gizem namlucuoğlu
  gizem namlucuoğlu says:

  suyun hayatımızdaki öneminden projemi aldım ancak nasıl bir yol izlemem gerektiğini bilmiyorum . ne gibi farklılıklar yaratmalıyım , ne gibi çalışmalar yaparak projemi en iyi düzeye getirebilirim ?

  • mustafacan
   mustafacan says:

   Öncelikle suyun kimyasal yapısı ile ilgili olarak genel bir giriş yapabilirsin. Aklıma ilk gelen olarak sunu söyleyebilirim. Daha sonra insan metabolizmasında suyun ne gibi görevleri olduğunu ve susuzluk ile vicutta meydana gelen değişiklikleri belki sunabilirsin. Bu araştırmalar sırasında inanıyorum ki okuduklarını anlarsan başka şeyler de katabilirsin. öğretmenin sunum istediyle bu çok daha iyi olur. Güzel bir araştırma ile etkili bir sunum hazırlayabileceğini düşünüyoum.

 18. alattin
  alattin says:

  arkadaşlar size bişi soracam sabunlar renklidir ama neden köpürdüklerinde beyaz köpürürler?

 19. güner
  güner says:

  hocam merhaba ben 10. sınıf fen lisesi öğrencisiyim. hocamız çok ayrıntılı bi ödev istiyo. ve konuya çok hakım olmamızı ıstıyo. asıl puanlamayı sunumdan alıcaz. konuyu anlatıcaz.. benım konum da 56. konu. çöp patlaması olayı nasıl gerceklesır,? önlemlerı nelerdır ? yazılan yorumları okudum. yorum olarak altlarına alt baslıkları vermısssınız bırı temız enerjı kaynaklarından biyogaz dıgerı de saprofıt bakterıler (çürükçüller) bunların ekosıstemdekı aktıvıtesı bu konularıda arastırıp koydum ödevımeee pekı baska bu çöp patlamasıyla ılgılı verebılecegınız alt baslık var mı ? yazarsanız çok sevinirim hocam..

  • mustafacan
   mustafacan says:

   Güner merhaba,
   1. Çöp patlamalarının hangi bakterilerin etkisi ile oluştuğunu ve bu olayın meydana geliş şartları ile ilgili bilgiler verdikten sonra,
   2. Belki çeşitli haber kaynaklarından bu konu ile ilgili basına yansımış örnekleri de ödevine koyabilirsin. Çok uzun olmamak sadece farklı olaylar ile ilgili hikayeleri anlatarak gerçek hayatla da bir bağlantı kurmuş olursun. Mesela ben İstanbulda bir alt geçitin logarlarını temizlerken biriken çamurdan zehirlenip ölmüş bir belediye işçisi ile ilgili haber hatırlıyorum. Bu olaylar sadece çöplüklerde olmuyor. Demek için bile konulabilir. Modern katı atık arıtma tesislerinde de de atık çamurlarda organik bileşiklerden kaynaklı iş kazaları olabilir. Belki bir iki bunlardan da bahsedebilirsin.
   3. Çöplüklerde olan patlamaların nasıl kontrol altına alındığını anlatabilirsin. Belki bir kaç yöntem vardır bu konu ile ilgli.
   4. Benzer mekanizma ile üretilen yakıtlardan bahsedebilirsin, bunları dallandırarak kendine göre bir sınıflandırma yapabilirsin.
   5. Fazla uzun olmamak kaydıyla biyodizel nasıl elde ediliyor bahsedebilirsin(güncel bir mevzu diye). Burada bakteri etkeni var mı yok mu bunlardan bahsedip çöplüklerdeki olayımızla bir bağlantı kurabilirsin(yani sana kalmış. yazmasan da olur).
   6. Belki endüstriyel atıklar konusuna evsel atıklar konusuna; yani metan üretilebilecek atıklar konusuna da giriş yapıp mevzuya bu açıdan da bir pencere açabilirsin diye düşünüyorum.

   Kuşkusuz okumaların sırasında başka ekler de yaparsın. Önem sırasına göre başlıklar oluşturursun diye düşünmekteyim.

   Kolay gelsin.

 20. kardelen
  kardelen says:

  slm arkadaşlar
  benim yıllık ödev konum 38. madde "bağıl atom ağırlığı ilk defa kim tarafından nasıl tespit edilmiştir?"
  bu konu hakkında bilgi bulan varsa gönderebilir mi?
  yalnız rica ediyorum bağıl atom kütlesinin ne olduğu değil, kim tarafından nasıl bulunduğu önemli benim için…
  şimdiden teşekkür ediyorum.

 21. ahmet
  ahmet says:

  mrb. benim konum 17. madde seçimli çöktürmeyi inceleyerek sudaki metaller hangi metotlarla çöktürülür ama bulamıyorum çoğu site cwp olarak su sertliğinin giderilmesini yazmış acaba cwpları doğrumu yanlışsa nerde bulabilirim yardımcı olabilirmisiniz

 22. kardelen
  kardelen says:

  SUYUN SERTLİĞİNİ GİDERME YÖNTEMLERİ

  a. Havalandırma: Bu yöntemle, suda erimiş halde bulunan bikarbonatların CO2 'si uçurulmuş olur. Böylece suda erimeyen bikarbonat tuzları çöktürülerek, su yumuşatılmış olur.

  b. Kalsiyum oksit (CaO) ile muamele etmek: Böylece suda erimiş bulunan Ca ve Mg tuzları, erimeyen Ca ve Mg tuzları halinde çöktürülmüş olur.

  c. Soda (Na2CO3) ile muamele etmek: Böylece suda erimiş bulunan Ca ve Mg tuzları, erimeyen Ca ve Mg tuzları halinde çöktürülmüş olur.
  CaSO4 + Na2CO3 — CaCO3 + Na2SO4

  d. Zeolitler (Z) kullanılarak sertlik azaltılabilir:
  1) Tabii zeolit: Yeşil kum veya killerden elde edilir.
  2) Sentetik zeolitler: Vebolitlerdir.
  Na2Z + (Ca,Mg) CO3 —- (Ca,Mg) Z + Na2CO3
  (Ca,Mg) Z + 2 NaCl —- Na2Z (erimez kalır) + (erir geçer) (Ca,Mg) Cl2

 23. kardelen
  kardelen says:

  Bu durumda su kalitesinin merkezi olarak sağlanması gerektiği, bunun tek tek evlere ve kişilere bırakılamayacağı, bu gibi uygulamaların maliyette gereksiz artıma neden olabileceği; üstelik sonucunda belirsiz olacağı kesin olarak kabul edilmektedir.
  Suyun sertlik derecesinin sağlık üzerine zararlı bir etkisi yoktur. Hangi sertlik derecesinde bulunan suların içilmemesi için de limit söylenemez. Suyun içerdiği kalsiyum vücuda fizyolojik olarak gereklidir. Özellikle büyüme ve gelişme çağında ki kimseler, günlük kalsiyum ihtiyaçlarının büyük bir kısmını sulardaki kalsiyum tuzları ile karşılarlar.

 24. kardelen
  kardelen says:

  Geçici setliği gidermek için sular kaynatılır veya sönmüş kireç suya ilave edilerek kalsiyum ve magnezyumun karbonatları oluşturulup çökmeleri sağlanır. Kalıcı setliği gidermek için suya, soda (Na2CO3) ve sodyum hidroksit (NaOH) ilave edilerek kalsiyum ve magnezyumun suda erimeyen karbonat ve hidroksitleri oluşturularak çöktürülür. Suyun yumuşatılması, özellikle değişim yöntemi kullanıldığında, suyun içersinde önemli miktarda sodyum karışmasına, bunun ise düşük sodyumlu diyet alması gereken toplum grubunun olumsuz etkilenmesine yol açtığı bilinmektedir.
  Evdeki yumuşatıcıların büyük çoğunluğu iyon değişim esasına dayanmaktadır. Önemli miktarda sodyumun suyun içersine karışmasına neden olabilir ve tüketicilerin büyük bölümünün farkında olmaksızın yüksek sodyum diyeti almalarına neden olabilir.

 25. kardelen
  kardelen says:

  Su kaynaklarının sertleştirilmesine yönelik çalışmalar yoktur, sertleştirme uygulanarak karşılaştırma yapılmamıştır. Bireysel fazla su tüketicileri örneğin çamaşırhanelerde suların yumuşatılması tavsiye edilebilir. Fakat kalıcı sertliği gidermek için suya soda katıldığında sodyum sülfatın suya karışmaması istenir. Bu bazı endüstriyel alanlarda kazanlara zarar verir ve suyun alkaliliğini arttıracağı için klorlama işlemi sırasında klorun etkinliğini azaltır. Bu nedenlerle suların sertliğinin giderilmesi için günümüzde daha çok iyon değiştirici maddelerden yararlanılmaktadır. Bunlar evlerde kullanılabilecek şekilde üretilmeye başlanmıştır. Suların sertliğini gidermek için elektroliz yönteminden de yararlanılmaktadır, ancak bu işlem oldukça pahalı olduğu için yaygın kullanıma sahip değildir.

 26. kardelen
  kardelen says:

  SULARIN SERTLİĞİNİN GİDERİLMESİ

  Suyu pratik ve estetik amaçlarla yumuşatma işlemini tekrar gözden geçirmek gerekir. DSÖ'nün araştırmalarına göre suda zaten doğal olarak bulunan mineral içeriğini korumak için suyu yumuşatma işlemine daha ihtiyatlı bir yaklaşım içinde olmak lazımdır. Öneriler suyun yumuşatılmasından kaçınılması ya da yalnızca sanayide ve diğer özel amaçlı kullanımlar dışında suyun yumuşatılmaması yönündedir.

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] Kimya Dönem Ödevi Konuları […]

« Daha Eski Yorumlar

Yorumlar kapalı.