,

Kibirli insana akıl vermek

Kelile ve DimneKelile ve Dime doğunun üç önemli medeniyeti olan Hint, Arap ve Fars’ın birbiri ile karıştığı bir bilgelik kitabı. Kimin sahibi olduğu da önemli mi bilemiyorum. Ahlak’a dair vaazlarından birisi dikkatimi çekince paylaşamadan edemedim.

“Kendini beğenmiş ahmak’a akıl veren adam, ölüye fikir danışan, ya da sağıra sır vermeye çalışan budalaya benzer.” (Kelile ve Dimne, Haz. Osman KOCA, Beyan Yayınları, S. 106)

İki insan olur da rekabet olmaz mı? Peşinde koştuğumuz işlerle ilgili olarak “neden ben değil de elalem?” gibi bir soruya cevap olabilecek aşağıdaki alıntı aslında çok daha fazla büyük bir anlam ve hikmet kümesi içeriyor gibi.

“İki kişi, bir şeyin peşinde koşarsa, akıl ve karakterce daha üstün olanı bu hedefine erişir.

Eğer bu vasıflar, her ikisinde de denkse, bu kez devreye azim ve gayret girer.

Şayet bunlar da eşitse, talihi parlak olan öne geçer” (a.g.e. s. 192)

Her zaman böyle mi oluyor bilmiyorum ama yüzyıllar öncesinden böyle demiş Beydeba. Bize de aktarıp susmak düşer heralde.