Kaygı duygusu yaşam kalitemizi etkilemediği sürece, normal bir duygudur. Hepimiz hayatın belirsizlikleri içinde bazen kaygı (belki endişe) duyabiliriz. Olacak olan bir sınavdan, belki bir iş görüşmesinden veya bir toplum içine girmekten, bir kaç söz söylemekten. Aslında gelecekte başımıza gelebilecek şeylerden kaygı duyarken, geçmişte başımıza gelen veya karakterimizi inşa ettiğimiz zamanlardan kalma sarsıntılarımızı yaşarız. Gelecek ile geçmişin arasındaki bu köprüde, tam bu sırada anı yaşamayı kaçırır, hayatı kendimize bazen zehir ederiz. Hata yapma korkusu veya sınanma duygusu ile boğuşurken, hata da yaparız.

Kaygı Sınanma Duygusuyla Baş Edebilme, Prof. Dr. A. Kadir Özer

Bazen hayat bataklıkta çırpınmak gibi olur. Kurtulmaya çalışırken, daha çok batarız. Kendi kendimize kurtulamadığımız durumlarda kitaplara başvurmak iyi bir çözüm olabilir. Bize göremediğimiz başka çerçeveler açabilir.

Bahsettiğim “Kaygı” kitabı da tam olarak böyle bir kitap olduğunu düşündüğümden okurken altını çizdiğim bir kaç satırı buraya almak istiyorum:

Herhangi bir duygu halinde 3 boyuttan söz edilebilir:  Olaylar, Düşünceler, Davranışsal/Fizyolojik süreçler. (s. 4)

Düşündüğümüz gibi hissederiz. (s. 7)

Olaylar aynı kalmasına rağmen, onlar hakkındaki düşüncelerimizi değiştirebilirsek, duygularımızı da değiştirebiliriz. (s. 32)

Kitabın konusu olan kaygı duygusu, öğrenegeldiğimiz akılcı ve gerçekçi olmayan bir düşünce kalıbının ürünüdür. (s. 33)

Kitabın 67. sayfasında Kaygı Gözetimi ile ilgili muhtelif sorulardan oluşan bir bölüm var.

Ayrıca kaygı gelişmesi ile ilgili: “Performanslarımda başarılı olduğum takdirde, sevilen ve sayılan bir kişi olabilirim.” inanışı, küçük yaşlardan itibaren öğrenegeldiğimiz ve uğrunda mücadele verdiğimiz akılcı ve gerçekçi olmayan bir düşüncel davranış türüdür. (s. 70)

“Kaygıyı ondan korkmadan ve kaçmadan farklı bir açıdan tanımak” için yöntemler geliştiren, öneren bir kitap bu. Bunun için kitabın 76. sayfasını açıp okumaya başlamak yeterli olacak.

Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Kitabın dili biraz da akademik unsurlar içermekte. Normal bir kullanıcıyı sıkabilecek yerler içermekle birlikte. Bu sıkıcılık ilmi olmanın gerekliliği gibi. Basit bir kişisel gelişim kitabı diğil okuduğum bu kitap.

Kaygı ile ilgili sorunları olanlar, olaya akademik açıdan bakarak bir çerçeve açmak isteyenler veya ilgisini çekenlere duyurulur.

______________
Kitap: Kaygı: Savunma Duygusu ile Baş Edebilme, Kadir ÖZER, Sistem Yayıncılık, 4. Baskı, Ekim 2008.