letterChemistryViews sitesinde yayınalan İngilice makale serisinde Bilimsel Makale yazmanın inceliklerinden bahsediliyor. Bu işlere yeni başlayanlara yarararlı olacağını düşünerek çeviriyorum:

Hiç sonuçlarınızı yayınlanabilir makale olarak düzemlediğiniz çalışmalarınızı red almamak için mücadele ettiniz mi? Asian Journal of Organic Chemistry, dergisinin yönetici editörü Richard Threlfall makalenizin her bir bölümünü nasıl geliştirilebileceğini ve yayınlanma ihtimalinin nasıl arrtırılabileceğini gösteren içeriden ipuçları veriyor.

Giriş

Giriş kısa ve kesin özetten biraz farklıdır. Okuyucu araştırman hakkında bir genel bilgi sahibi olmak ister ve daha önelisi de neden araştırmanın yapıldığı alanda yapılan çalışmanın önem arz ettiğini bilmek ister.

Bir çok makale aşağıdaki ifade ile başlar:

“X yapısı yaygın kullanılan doğal bir üründür ve aynı samanda ilaç kimyası için de önemlidir.”

Bu doğru olabilir, fakat okuyucunun ilgisini çekiyormudur? Neden X yapısı ilaç kimyası açısından önemlidir? Hangi doğal ürünler bu yapı bulunabilir ve neden önemlidir? X yapısı ne gibi bir etkiye sahiptir ve Y yapısının yapamadığı neyi yapar? Bunları ortaya güzelce koymak okuyucun için çok kritik olacaktır. Böylece okuyucu çalışmanızın önemimi anlayacaktır. Bununla birlikte, yapmaya çalıştığınız şeyi çok parlatmamaya çalışmakya yarar vardır. Mesela “bunun tüm kanser türleri iyileştirme gücü vardır.” gibi cümleler. Tabi eğer böyle bir ifade gerçekse bunu da ifade etmekten geri durmamalısınız!

Giriş kısmınızı küçük bir literatürü gözden geçirme makalesine (review article) getirmekekte yarar vardır. Bu konu ile ilgili büyük bir veri vardır. Sizin makalenizi okuyan bir bilim adamı sizin konunuzla en çok ilgili çalışmalarla ilgili bir bilgi edinmeli ve bu ilgili karşılaştırmalı olarak neden, niçin sorularına cevap verecek şekilde açıklanmalıdır. This shows an editor/reviewer/reader that you really understand your area of research and that you can get straight to the most important issues. Bir çok insan geniş bir durum açıklaması ile başlar ve daha sonra da özelde kendi çalışması ile ilgili kısıma görece olarak çok az yer verir. Bu yanlış olmamakla birlikte, neden sıkıcı bir şekilde sizin konunuzla direkt alakalı olmayan bir tartışmayı okuyucu okusun ki? Mesela, siz C-H aktivasyonu hakkında yazdığınız bir bir makalede şöyle bir cümle kullanmaktan uzak durun:

“C-H aktivasyonu geçen onyılda yoğun olarak çalışılmıştır [10-25]”

Daha sonrasında büyücek bir farklı örnekler manzumesi referans olarak veriliyor gördüğünüz gibi cümlenin sonunda. Herkes bilir ki C-H aktivasyonu bu kadar çok ve farklı yaklaşımlarla çalışılmıştır. Bunu girişte vermenin ne anlamı olabilir ki? Okuyucu bu duygular içinde sıkılarak makaleden soğuyabilir. Bu konuda yapılacak daha doğru davranış ise yaptığınız çalışma ile ilgili ana soruya verilen cevaplarla ilgili literatürdeki benzer çalışmalardan ve sizin çalışmanızla olan ilgilisinden bahsetmek olacaktır. Şöyle bir cümle nasıl olurdu:

“C-H aktivasyonu ile ilgili bir çok örnek arasında, X bileşiğinin C5 pozisyonundaki aktivasyon etraflıca çalışılmamıştır. Bu sebeple …”

Bu örnekte ise literatürle ilgili bilginizi konuşturmuş olurken araştırmanızın konusuna da iki cümlede doğru bir giriş yapmış olursunuz. İsabetli bir giriş değil mi?

Şunu unutmayın ki editörün ve hakemlerin makaleyi ilk okuduklarındaki izlenimleri çok önemlidir, bu seple de onları etkileyerek çalışmanızı sunmalısınız.


Orjinal makale DOI: 10.1002/chemv.201200119 veya burası