letterChemistryViews sitesinde yayınalan İngilice makale serisinde Bilimsel Makale yazmanın inceliklerinden bahsediliyor. Bu işlere yeni başlayanlara yarararlı olacağını düşünerek çeviriyorum:

Hiç sonuçlarınızı yayınlanabilir makale olarak düzemlediğiniz çalışmalarınızı red almamak için mücadele ettiniz mi? Asian Journal of Organic Chemistry, dergisinin yönetici editörü Richard Threlfall makalenizin her bir bölümünü nasıl geliştirilebileceğini ve yayınlanma ihtimalinin nasıl arrtırılabileceğini gösteren içeriden ipuçları veriyor.

Basit Dil Kullanımı

Bir önceki yazıda kağıt kalemi alıp paragrafın düzenlenmiş halini yazmanızı istemiştim. Sizinkisi aşağıdakine benzer olmalı:

“Fonksiyonlanmış politiyofen 1 bileşiği ilgi çekici elektronik özellikler gösterir ve politiofen C5 pozisyonunda benzil grubunun bulunmasından dolayı fluresans özelliktedir. Bu sentetik metod hem önceki politiyofen fonksiyonizasyon çalışmalarına göre belirgin bir ilerleme gösterir ve hem de yeni foto uyarılabilir oligomerlerin üretilmesi yolunu açar.” Umarım sizinkisi de aşağıdaki hale dönüşmüştür:

“C5 pozisyonunda benzil grubu içerdiğinden dolayı, fonsiyonlanmış politiyofen 1 kullanışlı elektronik özellikler ve floresans özellikler içermektedir. Bizim sentetik metodumuz önceki çalışmalara nazaran üçden az metod içermekdir ve başka fotouyarılabilr oligomerler üretiminde kullanılabilir.”

Yeni paragraftaki önemli nokta kritik teknik bilgi ve onun etkileridir. Bu da C5 benzil grubunun elektronik özellikler, floresansı ve bu yöntemle başla fotouyarılabilir oligomerlerin de üretilebileceğidir. Bu aynı zamanda spesifik olarak bu çalışmadaki sizin metodunun avantajını anlamada da daha yararlı olacaktır.

Mesajınızı Okuyucuya, Editöre, Hakeme Taşımak
The thesaurus function is very convenient in the popular word processing packages for finding all sorts of alternative and more complicated words for whatever you want to say. However, as Oppenheimer showed in the study cited at the beginning of the first part, complicated words may sound impressive to you, but they often have the opposite effect on your reader. A reader/editor/reviewer may be turned off and may well miss the whole point of your manuscript if it is unnecessarily dressed up in difficult language.


Bringing a Better Understanding of Science to the Public

Burada ikincil nokta ise bilimsel iletişimlerin halka iletilmesindeki zorluktur. Bilim adamları anlaşılmaz olmaya yatkındırlar, çünkü bizler genelde normal olarak karmaşık bir teknik dil kullanırız bu da bilimadamı olmayanların bu konulara ulaşmasını zorlaştırır. Yazınınızı basit bir dilde sunmanız ancak bu tür iletişim sorunlarını çözmede yardımcı olabilir ve bilimin herkes için daha anlaşılabilir olmasını sağlar.

Son bir not olarak, sizinle bu konu ile ilgili durumu çok güzel özetleyen bir söz paylaşmak istiyorum:
“Herhangi bir akıllı aptal şeyleri daha büyük, dahakompleks ve daha şiddetli yapar. Ters yönde ilerlemek dahiyana doyunuşlar ve çokça cesaret gerektir.” Ernst Friedrich Schumacher, 1911–1977.


Orjinal Makale: DOI: 10.1002/chemv.201300025 ya da burası