“Birinci Senaryo: ABD Irak’ın Güneyinde, Kuzeyinde ve Merkezde olmak üzere üç ana büyük üsse çekilir. Kentlerde güvenlik büyük ölçüde yerel güçlere bırakılır. Irak fiilen üç bölgeye ve etnik gruba bölünür. Dışarıda tek bir sınır olmasına rağmen içeride güçlendirilmiş federasyonla Şiiler, Suniler ve Kürtler kendi bölgelerinde söz sahibi olurlar. Kuzeydeki Kürt federasyonu Türkiye’nin hamiliğine verilmek istenir. Türkmenler ise Türkiye’nin hamiliğindeki Kürtlerle işbirliğine zorlanır. Bu senaryoda ABD kısmen asker çekmektedir. Hem de korunaklı üslere toplanılmaktadır. Bu durumda ABD askeri kayıpları asgari seviyeye inecektir. Bu durum hem Amerikan iç politikasında Bush’un rahatlamasını sağlayacak hem de ABD’nin Irak’ta başarılı olduğu kanısını güçlendirecektir.

 

İkinci Senaryo:  ABD yönetimi, Irak’ın şu an 200 bin kişilik ordu ve polis gücü bulunduğunu iddia etse de deliller bunların büyük bölümünün asilere karşı mücadeleye fazla katkısı olmadığını göstermektedir. Bu senaryoda mevcut durumdan çok da farklı olmayan gelişmeler devam eder. ABD bir miktar asker çeker ve yerel güçlere daha fazla yetki devri sağlanır. Ancak, içeride terör faaliyetleri devam eder ve sorun her geçen gün daha fazla içinden çıkılamaz hal alır. Yaklaşık 12 bin şüpheli isyancının hapsedilmesine ve binlercesinin çatışmalarda öldürülmesine rağmen, 2003 sonbaharına oranla isyanın gücünün üç veya dört kat arttığı sanılmaktadır. Seçimlerden sonra yeni kurulan hükümette zaman zaman anlaşmazlıklar ortaya çıkar. Özellikle Kürtler kuzeyde federasyon ve bağımsızlık isteklerini daha yüksek bir sesle ifade etmeye başlarlar.

 

Üçüncü Senaryo: Bu senaryoda Irak’ta yeni kurulan hükümet krizle neticelenir. İçeride terör faaliyetleri daha fazla can almaya başlar. Uluslararası koalisyondan ülkeler birer birer askerlerini çekmeye başlarlar. ABD içinde de Bush yönetimine karşı baskılar yoğunlaşır. Kongre seçimleri öncesinde baskıların yoğunlaşması üzerine ABD Irak’tan önemli miktarda asker çeker ve Irak’ta üç grup arasında mezhep ve paylaşım savaşı başlar. Irak fiilen iç savaşa sürüklenir ve Kürtlerin bağımsızlıklarını ilan etmelerinin ardından güneyde de Şiiler ayrıldıklarını açıklarlar. Ülke bölünür ve Türkiye’nin de karışacağı daha büyük bölgesel olaylar yaşanır. Sonuçta ABD’nin istediği olur ve Türkiye’de dahil Müslüman ülkeler ülkeden çekilmeye başlayan Batılı güçlerin yerini almak üzere Irak’ın içine müdahil olarak çekilir.”

Konu ile ilgili haberin ayrıntısı : http://www.saafonline.com/haber_detay.php?haber_id=54 

Yodum Türksam başkanı Sinan OĞANa aittir. Alıntıdır.