Şekil.14. Kantitatif analizlerde kullanılan bir infrared cihazı (a) Cihazın şeması; (b) dairesel değişen filtre tekerleği. (Courtesy ofthe Foxboro Company, Fox-boro, MA.)