Şekil.13. Karbon monoksit tayini için dispersif olma¬yan bir infrared fotometre.