Şekil.8 Tek-ışınlı FTIR spektrometresi (Perkin-Elmer, Nonvalk).