Kendisi Sakarya Nehri ağzında durmaktadır. İyi haldedir.