Yukarda kalmak için, yukarılarda durmak değil; gezmek lazım.