1. Geçmiş alanda yapılan yayınları tamamen okumayın.
  2. Tembel davranın ve çalıntı yapın: Büyük parçalar halinde bölümler de almak çalıntılamak demek.
  3. Makale bölümlerini atlamak, görmezden gelmek.†
	Konu Özeti
	Konu hakkında boşluk
	Özgünlük, hedef ve konu açıklaması
	Uygulanan metodoloji açıklaması
	Elde edilen sonuçların sunulması
	Sonuçlar

4. Önceki yapılan çalışmalara saygı duymamak.

	Çalıntılamak
	Yeniymiş gibi önceki çalışmaları tekrar etmek
	Özgünlük olmadan aynı yayınlaşmış işi tekrar yayınlamak
	Başkalarının vurgularını, açıklamalarını tekrar sunmak

5. Kendi katkısını diğerlerinkisinden daha fazla göstermek.

         "İlk defa"lı cümlelerden kaçınmamak

6. Belirsizlik ve tutarsızlık içinde bazı şeyleri bırakmak

         Kelime ve kavramları doğru kullanmamak, kullanırken dikkatli olmamak.

7. Doğru referanslar vermemek
8. Objektik olmayan öznel yorumlar yapmak
9. Gramere az önem vermek

	Yazım diline, şekillere ve tablolara

10. Editör ve hakem konumlarını küçümsemek, önemsememek.

Çevrilen Kaynak: https://www.elsevier.com/authors-update/story/publishing-tips/10-tips-for-writing-a-truly-terrible-journal-article