,

Frascati Klavuzu

Frascati Manual klavuzu araştırma geliştirme çalışmalarında istatistiksel veri toplama ile ilgili bir metod sunmaktadır. OECD’nin Ulusların Bilim ve Teknoloji Belirteçleri Uzmanları (NESTI) grubu tarafından Romanın yakınlarındaki Frascati kasabasında İtalyada Haziran 1963 yılında yayınlanmıştır.

Christopher Freeman tarafından yazılan taslak temel alınarak  Frascati Göstergesinin ilk versiyonu yayınlanmıştır. Orjinal resmî uzun adı ise The Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental Development‘dır. 2002 yılında 6. baskısı yayınlanmıştır.

Bu klavuz temel araştırma, uygulama araştırma, araştırma ve geliştirme, araştırmacı, tekniker, ve yardımcı kişi gibi tanımları yapmaktadır. Ayrıca bilim alanları ana ve alt dallar şeklinde kategorizasyon da yapmıştır.

Klavuz öncelikli olarak Endüstri alanlarının Ar-Ge harcama ve insan kaynaklarının ihtiyaçlarını yüksek eğitim, hükümet, iş dünyası ve özel kar gütmeyen organizasyonlar için belirler.

Klavuzdaki tanımlar bir çok hükümet kendilerine için uyarlamış ve Bilim ve Teknoloji ve Ekonomik Gelişme politiklarında belirleyici olarak rol almıştır.  Aslen bir OECD standardı olarak, Bütün dünyada standar olarak kabul edilmektedir ve Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarfından da büyük kabul görmektedir.

Geçen 40 senede, er the past 40 years, NESTI grubu bir seri dokuman yayınlamıştır. Bunlar Frascati Ailesi olarak bilinmektedir. Bunlar da Frascati Klavuzuna eklenmiştir. Bu ek belgelerin isimleri ise, inovasyon (Oslo Manual), insan kaynakları (Canberra Manual), teknoloji, ödemeler dengesi ve bilim ve teknolojide gösterge olarak patentler.

Araştırmanın üç hali

Frascati Klavuzu araştırmayı üç kategoriye ayırır:[1]

 • Temel araştırma: deneysel ve teorik çalışmlar öncelikli olarak ölçülebilir durumlar ve fenomenleri açıklamaya çalışır. Direkt uygulaması bu araltırmların yoktur.
 • Uygulamalı araştırma: Temel amacı belirli bir konuda yeni uygulama ve yöntemi geliştirmeye çalışan çalışmalardır.
 • Experimental development: Mevcut bilginin yeni geliştirmeleryapılarak materyal, ürün, cihaz, işlem, sistem veya servisler geliştirme çalışmaları.

Bilim Dalları

2002 yılında Klavuz Bilim dalları sınıflandırılması (FOS) eklenmiştir. 2002 Frascati Manual included a ‘Field of Science’ (FOS) classification. Birkaç düzenlemeden sonra, 2007 yılında üst grup başlıklarının güncellenmiş hali şu şekildedir:[2]

 1. Doğa bilimleri
 2. Mühendislik ve teknoloji
 3. İlaç ve sağlık bilimleri
 4. Zirai bilimler
 5. Sosyal bilimler
 6. Beşeri bilimler

References

 1. ^ [1] 2.1.64
 2. ^ Revised Field of Science and Technology (FOS) Classification in the Frascati Manual, OECD