Ev içindeki iletişimin telel kuralları

  1. eleştiriye açık olmak
  2. başkalarının fikirlerine saygı duyması
  3. kendi fikrini zorla kabul etmemesi