Dünya’yı değiştirmek için Nurettin TOPÇU demiş ki…

Nureettin TOPÇU büyük fetihEğer vatan toprağına, insan ruhunu doldurarak, etrafımızda ruhlardan bir ülke yaratabilirseniz.

Şu arık çorak topraktan başlayarak, tabiatın her zerresine ruhunuzu karıştırıp sizi âlemle birleştirecek sevgi iktidarına sahip olabilirseniz.

Eğer eşyadaki çokluğun ruhlarınızdaki birliğe götürücü bir basamak olduğunu kabul ediyorsanız. Ve kin ile ithamlarınızı içinizdeki aşk ateşinde eriterek çoklukta birliğin sevgisine ulaşabilirseniz.

Eğer hayatı sevdiğiniz kadar, bazan ondan da çok, hakikatleri sevecekseniz, ve ebedî hayatın içinde uykunun bir vehim, ölümün muvakkat bir dinlenme olduğuna inanarak, kâinattaki nizama benzer bir nizamı ruhunuzda kurmaya kudretiniz varsa, alış verişlerinizi de ibadet haline koyabildinizse, bütün ruh ve beden kuvvetlerinizi bir ilâhi emir yolunda seferber edebildinizse.

Eğer başkalarına yaptığınız iyilikten kimseye minnet yüklemiyor ve eserinizi hiç karşılık beklemeden ilâhi bir fezaya bırakmakta insanlığınızın cevherini arayabilirseniz;

Eğer kinleri terk etmede zevk ve aşk bularak düşmanlarınızı, onları kurtarmak karşılığında bağışlıyor ve her fenalıktan kendinizi mes’ul tutabiliyorsanız ve insanlara temasınızda, Kur’ana temas halindeki, hürmet ve vecdi bulabilnizse,

Eğer dünyaya gelmede nefsiniz için hiçbir fayda, bir huzur, bir keramet aramayarak yalnız bir vazifeyi yapmak zaruri feda olan ölümden kendi iradenizle yine kendi varlığınızı hakikatlere her gün zevkle feda etmek için yaşadığınızın idrâkine sahipseniz ve bu zevkle yaşayabiliyorsanız.

İnsanların zaafında teselli, felâketlerinde kendinize sığınak aramayıp cemaatın önünde boynu bağlı kurban gibi hayata karşı yürüyecek cesaretiniz varsa,

Eğer sizi sopa ve silâhla ezmek isteyenlere siz hürmet ve sevgi ile uzanmakta ruh selâmeti ve hak davası olgunluğuna inanıyorsanız ve böylece davranacaksanız,

Vücudunuzun ve ruhunuzun en derinlerine kadar indirilen darbeler, sizde sadece hakka şükür, hilkate itaat ve kadere teslim olma iradesini arttırıyorsa,

Yeryüzünde size yapılan fenalıklarda bir beis görmüyor, belki bunun günahlarınızın kefareti olduğuna inanıyorsanız,

Eğer zaman kabusundan kurtularak hayattan hoşlandığınız gibiölümü karşılayabilir, dostluklardan zevk aldığınız, hal ile düşmanlarınıza uzanabilirseniz,

Dünyanın nimetleri gibi felaketlerinin de yalnız ve yalnız ruhunuzdaki olgunlaşmayı hazırlayan birer vasıtadan ibaret olduğunu anladınızsa,

Eğer kendi içinize çevrildiğiniz zaman onda hem bir veli, hem bir şerir, hem bir şeyi, hem hiçliği görebilirseniz ve varlığınızın, küllî olan kâinatın varlığına aid, zahirde ondan ayrılmış bir parça, bir emanet olduğunu ilham ile idrâk ettinizse,

Eğer bütün bu meziyetlerin ruhlarınıza bağışladığı hürriyetle harekete geçecekseniz, ben de sizi, İstanbul’u fethetmeden önce Akşemseddin’e danışan büyük atamız Fâtih’in, ilme hürmetten başka bir şey olmayan sualine hocasının verdiği, atamamız Fâtih’in ruhunu şadedecek muhteşem cevap ile teşbir ederim: Fetih Müyesserdir! (s.13-14)

Nurettin TOPÇU

Milliyetçiler Derneği Neşriyatı:15

İstanbul Şubesi Neşriyatı: 1

Ahmet Sait Matbaası

İstanbul –1962