, ,

Direkt boyar maddeler

Direkt boyar maddeler, selülozik elyafa karşı mükemmel olan substantivitelerinden ötürü, substantif boyar maddeler olarak da bilinir [19]. Bunlar genellikle sülfonik asitlerin, bazen de karboksilli asitlerin  sodyum tuzlarıdır.  Yani renkli kısmı oluşturan iyon anyon şeklindedir. Pek çoğu yapı bakımından azo boyar maddeleri grubuna girer. Selülozik elyafa doğrudan doğruya bağlanabilir [22].

Direkt boyar maddeler, ucuzlukları, boyama işlemlerinin çok basit oluşu ve boyama esnasında elyafın yıpranmaması gibi üstünlükleri nedeniyle önemlerini korumaktadırlar. Genellikle, selülozik elyafın boyanmasında kullanılan bu boyar maddelerin bazıları kağıt, deri, yün, ipek, naylon ve bast elyafın boyanmasında da kullanılır [23].

Kaynaklar:

[19] BAŞER, İ., ‘’Tekstil Teknolojisi’’, Marmara Üniversitesi Yayın No: 634, Teknik Eğitim Fakültesi Yayın No: 13, İstanbul, 1988.

[22] BOZDOĞAN, A., ‘’Atıksulardaki Tekstil Boyar Maddeleri Renginin Devrettirilen Koagülant (CaO-MgCO3) ile Giderilmesi’’, Doktora Tezi, İTÜ, İnşaat Fakültesi, İstanbul, 1984.

[23] COCKETT, S.R.,HILTON, K.A., ‘’Dyeing of Cellulosic Fibres’’, Leonard Hill Books Limited, 1961.