Chemistry Experiment Simulations, Tutorials and Conceptual Computer Animations for Introduction to College Chemistry (aka General Chemistry)

“Kimya Deney Simülasyonları, Elkitapları ve Genel Üniversite Kimyasını kapsayan konularda bilgisayar animasyonları ” başlığı altında bir çok animsyonu “Iowa State University” sinin zitesinde bu linkte görmek mümkün. Her bir animasyonu açıklayıcı çalışmaları izleyemedim ama. Gayet yararlı bir şekilde yapılmış olduğunu düşünüyorum.

Aynı sayfada bu animasyonları alıp sınıfınızda kullanabileceğinize dair bir bilgi de var. Öte yandan kopyalayamazmışız. Ne demekse?

Link : http://www.chem.iastate.edu/