Kimya

Eğer bu sayfayı okuyorsanız muhtemelen ana sayfanın alt fayfalarını incelemeniz gerektiğini düşünmüyorsunuzdur? KİMYA Kimya bilimi doğada mevcut olan bütün maddeleri inceleyen bir bilim dalıdır.Tüm madde-enerji ilişikleri baz alındığında Kimya, en genel tanımda bir mekanik, daha da ötesinde bir kinematiktir. Kısaca Kimya, hareketi ve sonuçlarını inceler. Burada hareket söyleminden kasıt, özünde elektronların hareketidir (buna “elektronik hareket” […]

Fotoğraf

Fotograf bakıldığında yeterince acı çektirecek kadar zamandan bir örnek saklama işidir. veyahut bir bakışla duygu dünyamızda bir hareket, dalgalandırma yapabilme kabiliyetidir. Bu kabiliyet belki, biraz tekniktir. İnsan arkasına gizlidir, bakılan şey bir gözün görmek istediği de olabilir bazen. Önemli olan çekenin ne demek istediğidir. Fotografın ne olduğu değil. 1999 başlangıç. Gezerken fotoğraf çekmeyi severim, fotoğraf […]