Kur’ân-ı Kerîm, Okumalarımdan paylaşımlar…

Sosyal Medya haberleri

Ey iman edenler, eğer bir fasık, size bir haber getirirse, onu ‘etraflıca araştırın’. Yoksa cehalet sonucu, bir kavme kötülükte bulunursunuz da, sonra işlediklerinize pişman olursunuz. (49/6)

Doğruyu görüp, bilip de, yine hataya devam

17. Onların durumu, (geceleyin) ateş yakan kimsenin durumuna benzer: Ateş tam çevresini aydınlattığı sırada Allah ışıklarını yok ediverir de onları göremez bir şekilde karanlıklar içinde bırakıverir. 18. Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık (hakka) dönmezler. 19. Yahut onların durumu, gökten yoğun karanlıklar içinde gök gürültüsü ve şimşekle sağanak halinde boşanan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. Ölüm […]

Me’âric Sûresi, 25-52.Ayetler

25. Kitabı kendisine sol tarafından verilen ise şöyle der: “Keşke kitabım bana verilmeseydi.” 26. “Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim.” 27. “Keşke ölüm her şeyi bitirseydi.” 28. “Malım bana hiçbir yarar sağlamadı.” 29. “Saltanatım da yok olup gitti.” 30. (Allah şöyle der:) “Onu yakalayıp bağlayın.” 31. “Sonra onu cehenneme atın.” 32. “Sonra uzunluğu yetmiş arşın olan […]

Nahl Suresi, 53-55. Ayetler

53. Size ulaşan her nimet Allah’tandır. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız ona yalvarır yakarırsınız. 54. Sonra sizden o sıkıntıyı giderince, bir de bakarsınız, içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşar. 55. Kendilerine verdiğimiz nimetlere karşı nankörlük etmek için böyle yaparlar. Bir süre daha faydalanın bakalım! Yakında bileceksiniz! Cüz: 14 – Sûre: 16 […]