Laboratuvar Güvenliği

http://safetynet.web.unc.edu/

Gerçekten Kötü Bilimsel Makale Yazmak İçin Öneriler

Geçmiş alanda yapılan yayınları tamamen okumayın. Tembel davranın ve çalıntı yapın: Büyük parçalar halinde bölümler de almak çalıntılamak demek. Makale bölümlerini atlamak, görmezden gelmek.† 4. Önceki yapılan çalışmalara saygı duymamak. 5. Kendi katkısını diğerlerinkisinden daha fazla göstermek. 6. Belirsizlik ve tutarsızlık içinde bazı şeyleri bırakmak 7. Doğru referanslar vermemek 8. Objektik olmayan öznel yorumlar yapmak […]

Zintl Fazı

Kimyada, Alkalli metal veya Toprak Alkali metallleri ile metaloid olarak tanınan 13., 14., 15. veya 16. grup metallerinin tepkimesi ile oluşan yapılar olarak tanımlanır.  İlk defa,1930’lu yıllarda Alman kimyacı Eduard Zintl tarafından incelendiğinden dolayı bu adı almıştır[1] ve ilke defa “Zintl Fazları” tabiri 1941 yılında Laves tarafından kullanılmıştır.[2] Zintl fazları kırılgan, yüksek erime sıcaklığına sahip intermetalik […]

Yakutun Fiziksel Özellikleri

Yakutun kristal yapısı Yakutun Minerallerin Mosh ölçeğine göre sertliği 9,0’dır. Doğal taşlar arasında10,0 Mosh sertliği ile moissanite and elmas yakutun sertliğini geçen malzemelerdir. Yakut temel olarak α-alumina (Al2O3‘un en kararlı halidir.) yapısının içinde kararsızlık olarak az miktarda Al3+ iyonları ile yer değiştirmiş olarak Cr3+ iyonları içeren bir krital örgüsüdür. Her bir Cr3+ oktohedral olarak altı […]