İntihalden Kaçmak İçin Basit Kurallar

Bilindiği üzere intihal başka kişilerin fikirlerini ve/vaya sözlerini ya da önceden yayınladığınız kendi fikirlerinizi uygun ve/veya düzgün bir şekilde atıf vermeden ifade etmeye denilmektedir.

Laboratuvar Güvenliği

http://safetynet.web.unc.edu/

Gerçekten Kötü Bilimsel Makale Yazmak İçin Öneriler

Geçmiş alanda yapılan yayınları tamamen okumayın. Tembel davranın ve çalıntı yapın: Büyük parçalar halinde bölümler de almak çalıntılamak demek. Makale bölümlerini atlamak, görmezden gelmek.† 4. Önceki yapılan çalışmalara saygı duymamak. 5. Kendi katkısını diğerlerinkisinden daha fazla göstermek. 6. Belirsizlik ve tutarsızlık içinde bazı şeyleri bırakmak 7. Doğru referanslar vermemek 8. Objektik olmayan öznel yorumlar yapmak […]

Zintl Fazı

Kimyada, Alkalli metal veya Toprak Alkali metallleri ile metaloid olarak tanınan 13., 14., 15. veya 16. grup metallerinin tepkimesi ile oluşan yapılar olarak tanımlanır.  İlk defa,1930’lu yıllarda Alman kimyacı Eduard Zintl tarafından incelendiğinden dolayı bu adı almıştır[1] ve ilke defa “Zintl Fazları” tabiri 1941 yılında Laves tarafından kullanılmıştır.[2] Zintl fazları kırılgan, yüksek erime sıcaklığına sahip intermetalik […]