BrN3‘ün ilk krital yapısı

Kovalent azitler 100 yıldan beri incelenmekte. Örneğin hidrozoik asit (HN3)  1890 yılında Curtius tarafından ilk defa sentezlendi. HN3‘ü gözardı edersek halojen azitleri (XN3, burada X = F, Cl, Br, I oluyor) en basit en basit azitler olarak sınıflandırılabilir. Günümüze kadar bunlardan sadece IN3, tek kristal X ışını kırınımı ile yapısal olarak karakterize edilmişti. Tek krital halinde bir halojen azidinin oluşumunun karakterize edilmesi, küçük bir basınç değişimine bile bu azitlerin hassas olmasından genelde mümkün değildir.
Duisburg-Essen Üniversitesinden Stephan Schulz ve arkadaşları, BrN3‘ün tek kristalini X ışını ile karakterize etmeyi başardılar. IN3‘dan farklı olarak, which forms chains, BrN3 katı halde iken sarmal yapıda bulunmakta. Bu durum p-bloku azidlerinden daha önce gözlemlenmeyen bir durum olarak dikkat çekici olarak vurgulanabilir.
Daha ayrıntılı bir okuma için DOI: 10.1002/anie.201108092 kısa çalışma raporunu okuyabilirsiniz.