Böyle buyurdu Hayyam!

Bir zaman olur biri çıkar, “ben benim” der.
Malı, parası ve altını olan benim der,
Bazı işleri düzene girince bir süre,
Pusudan ansızın çıkan ecel, “ben geldim”der.

Hayyam, Babil Yayınları, 2005, Birinci Baskı, s. 121