Küfür durağından dine varan yol, bir soluk alış kadar,
Şüphe aleminden inanca varan yol bir nefes ancak,
Bu bir soluğu hoş tut!
Çünkü ömrümüzün hülasası da, bir soluk ancak!

Kaynak: Rubai 164, Hayyam ve Rübaileri – Abdülbaki GÜLPINARLI