, ,

Bazik boyar maddeler

Çözelti içinde molekülünün renkli kısmı pozitif yüklü iyon haline geçtiği için bu maddelere katyonik boyar maddeler de denir [21].

Bazik boyar maddeler organik boyaların genellikle hidroklorürleri şeklinde bulunur. Baz halinde iken gıdaların, mumların, ayakkabı cilalarının renklendirilmesinde kullanılır [27].

Bazik boyar maddelerin en karakteristik özellikleri parlaklıkları ve renk şiddetleridir. Yün, ipek ve pamuk üzerinde ışığa ve yıkamaya karşı mukavemetleri çok düşüktür. Bugün reaktif boyar maddelerle pamuk üzerinde fevkalade parlak renkler elde edilebildiğinden, bazik boyar maddeler pamuk boyacılığında önemini kaybetmiştir. Ancak poliakrilonitril üzerinde ışığa mukavemetleri iyi olduğundan, orlon boyamasında geniş ölçüde kullanılır [22].

Kaynaklar:

[21] BIRD, C.L., ‘’Theory and Practice of Wool Dyeing’’, Soc. Of Dyers and Colourists, 1963.

[22] BOZDOĞAN, A., ‘’Atıksulardaki Tekstil Boyar Maddeleri Renginin Devrettirilen Koagülant (CaO-MgCO3) ile Giderilmesi’’, Doktora Tezi, İTÜ, İnşaat Fakültesi, İstanbul, 1984.

[27] TEKER, M., ‘’Adsorpsiyon ve Yüzey Kimyası’’, Yüksek Lisans Ders Notları, 2000.