Doğal malzemelerin birçoğu kimyasal olarak saf değildir. Yani bir çeşit bileşik veya elementten oluşmaz. Arının bal ürettiği balı içine altıgen yuvalar yaparak koyduğu balmumu da doğal bir malzeme olmasına karşın, kimyasal yapısı çok çeşitli bileşiklerin karışımı şeklindedir.

Paris'te bir klise içinde mum için 5 € bağışta bulunmak gerekmekte.

Kilisede mumlar

Saf olmayan balmumunun doğadan basit yöntemlerle ayrılarak elde edilebilen doğal bir malzeme olması sebebiyle, tarih boyunca yiyeceklerde, derinin güzelleştirilmesi ve korunmasında, ilaç üretiminde ve daha birçok yerde kullanım alanı bulmuştur.

Balmumu peynirlerin cilalı görünmesini sağlayan katkı maddesi olarak kullanılır ve ambalajlarda E901 gıda katkı kodunu taşır. Önleyici krem içeriğimde ve bıyık waxında, cerrahi kemik waxında katkı maddesi olarak kullanılır.

Mumlar

Mum yapımında kullanılabilecek balmumu

Mum yapımında kullanılabilecek balmumu (1)

Kaliteli mum denilince balmumu içeriğinin yüksek olduğu mum anlaşılır. Bu gün önemli bir süs eşyası geleneği balmumu materyali üzerine kurulmuştur.

 

Aynı zamanda balmumu içeren mumlar az miktarda yanlarına eriyik bıraktığından ve küçük duman ürettiğinden dolayı tercih edilmektedir. Paskalya mumlarının da büyük bölümü balmumundan oluşmaktadır. Roma Katolik geleneği bunu gerektirmektedir.

Kullanım alanlarından bazıları

Yıllık 10 000 ton kadar üretilen balmumu yalnızca aşağıdaki özel kullanım alanlarına sahiptir (2):

Ayakkabı boyası içeriğinde,

Plastik sanatlarda heykel yapımı malzemesi olarak, Balmumu, yumuşak ve şekil alıcı özelliği nedeniyle, kalıp çıkarma amaçlı çok eski çağlardan beri kullanılmaktadır. Romalılar döneminde başlayan balmumu mask geleneği daha sonraları geliştirilerek, boyama yoluyla daha gerçekçi heykellere dönüşmüştür.

Terebentin içinde çözülmüş olarak ketentohumu yağı gibi uçucu yağlarla karıştırılarak mobilya cilası olarak,

Mumlara şekil vermek amacıyla,

Çam reçinesi ile karıştırılarak akordeon içindeki ses çıkartan bölmelerin yapıştırıcısı olarak,

Bıçakçıların reçinlerinelerinin yapımında,

Doğu Avrupa’da yumurta süslemesinde, boyama sırasında örtücü olarak kullanılarak yazı oluşturmak için,

Erken dönem fonograflarda kullanılan silindirlerin üretimde şekil verici olarak,

Darbuka üzerinde başparmak yerleştirmek için yapılan yerlerin yüzeyinde kullanılırlar.

Kaynakça

1. Pluta, John. BEEKEEPING. BEEKEEPING. [Çevrimiçi] [Alıntı Tarihi: ] http://georgiabees.blogspot.com/.

2. Wolfmeier, Uwe, et al., et al. Waxes. Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry. Weinheim : Wiley-VCH, 2002.