aqua regia

Kısaca kral suyu olarak bilinir. “aqua regia” latince ismi olsa gerektir. Simyada bir çok simgesi vardır. Nitrik asit 1:3 HCl şeklinde. Bulan zat, Ebu Musa Câbir bin Hayyam‘dır. Sanırım yeterli…